Přihláška zájmového klubu ZČ-KKH KHZS

Přihlašujeme se mezi zájmové kluby ZČ-KKH KHZS=Základní Články-Kluby Klubovního Hnutí. Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.