Klubovní test-Jací jste klubaři

Zkuste si popravdě každý v ZČ-KKH KHZS odpovědět na následující otázky. Vyberte vždy jednu z nabízených odpovědí a spočítejte si nakonec body.

Výsledky

0-10 bodů

Klubovní činnost tě asi moc nebaví nebo ji prostě  nevěnuješ dost pozornosti. Měl by ses více zajímat o dění v ZČ-KKH KHZS, více se nadchnout pro společnou činnost s kamarády. Přemýšlej, jestli se chováš k ostatním v ZČ-KKH KHZS dobře a přispíváš svým chováním k dobré náladě v ZČ-KKH KHZS.

11-20 bodů

Zřejmě nejsi beznadějný případ. Začne-li ti více záležet na ZČ-KKH KHZS a kamarádech v něm a budeš-li se více snažit o to, aby i díky tobě ZČ-KKH KHZS lépe fungoval, můžeš  zažít se ZČ-KKH KHZS neopakovatelné věci na které nikdy nezapomeneš.

21-30 bodů

Jsi na nejlepší cestě stát se dobrým klubařem nebo jím již dávno jsi. ZČ-KKH KHZS by díky tobě měl dobře fungovat. Snaž se dál na sobě pracovat a pro klubovní činnost nadchnout i ostatní členy ZČ-KKH KHZS.

-khzs-