StreetWork Centrum-Klubovní Hnutí z.s.

SC-KHZS = StreetWork Centrum Klubovní Hnutí z.s.

04.02.2017 12:09
SC-KHZS je otevřeno každému, kdo není spokojen se svým trávením volného času na ulici nebo v parku, nenavštěvuje žádné kroužky anebo se prostě nudí. Jediným omezením, které pro vstup do SC-KHZS, platí je věk – služba je určena pro mládež ve věku od 15 do 26 let. Služby v SC-KHZS, jsou...

Co je streetwork

18.11.2017 12:24
Co je streetwork Streetwork je metodou terénní sociální práce, která sama vyhledává a nabízí pomoc, a to především těm, kteří sami nejsou ochotni ji vyhledat, nebo to nedokáží. U neorganizovaných dětí a mládeže se streetworker setkává s velkým spektrem problémů: pasivním trávením volného času a z...

Zřizování center

18.11.2017 12:26
Kromě poskytování terénních služeb streetwork, StreetWork Centrum-Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, zřizuje nízkoprahová zařízení NP-FCVČ KHZS=NízkoPrahová Foglarovská Centra Volného Času Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek)...

Zřizování NP-FCVČ KHZS

18.11.2017 12:28
CO je NP-FCVČ KHZS NP-FCVČ KHZS je bezpečný prostor, kde můžou děti a mládež trávit volný čas v NP-FCVČ KHZS, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u vedoucích, instruktorů. NP-FCVČ KHZS je dobrovolné a bezplatný, můžeš přijít a odejít kdykoliv a bavit se...

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

18.11.2017 12:31
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Co je nízkoprahový klub pro děti a mládež Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,? Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM-KHZS), jsou určeny...

Služby SC-KHZS

Služby SC-KHZS

04.02.2017 12:10
Od roku 2012 nabízíme podporu sociálně ohroženým rodinám s dětmi. Jedná se o terénní službu poskytovanou v přirozeném prostředí rodiny. Rozsah pomoci je široký a odpovídá aktuálním potřebám rodiny. Rodiny jsou vybírány s ohledem na ohrožení dítěte. Cílem je předejít prohloubení krize...

Cílová skupina

04.02.2017 12:10
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (např. šikana, násilí, užívání návykových látek, drogy, dětská kriminalita,  záškoláctví, rozpad rodiny, neuznávání autorit, vandalismus). Děti, které si neví rady se školou (výběrem školy či přímo školní přípravou) a které...

Terénní programy SC-KHZS

04.02.2017 12:13
Terénní programy zajišťují obvykle výměnný program jehel a stříkaček. Termín „výměnný" znamená, že klientovi je poskytován tento zdravotní materiál v případě, že přinese použité jehly a stříkačky, které se pak odborně likvidují. Díky tomu se zamezuje situaci, kdy klient použité...

Stížnosti

04.02.2017 17:01
I. Příjem a evidence stížností PŘÍJEM STÍŽNOSTÍ   SC-KHZS vyřizuje jednak stížnosti došlé přímo na některé pracoviště, a dále stížnosti postoupené z jiných organizací. Vůči stěžovateli nesmí být činěny žádné zákroky proto, že podal stížnost. Stěžovatelé mají rovný přístup...

Cíl SC-KHZS

I. POSLÁNÍ A CÍLE SC-KHZS

04.02.2017 17:06
Program Terénní sociální práce SC-KHZS, pomáhá lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, tak, aby netrpěli neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb. Pracujeme s nimi na řešení jejich problematické situace v místě, kde žijí,...

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

04.02.2017 17:07
Našimi klienty jsou lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a trpí neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb. Služba je poskytována na území v ČR, osobám starším patnacti let.  Za nepříznivou sociální situaci považujeme zejména...

II. JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

04.02.2017 17:08
Mezi základní pracovní metody terénních programů SC-KHZS patří: Poradenství – pracovník Vám poskytuje potřebné informace přispívající k řešení Vaší nepříznivé sociální situace. Pomoc s listinami – pracovník Vám pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje...

JAKÝMI ZÁSADAMI SE PŘI SVÉ PRÁCI ŘÍDIME

04.02.2017 17:09
Náš program se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:  Nezávislost – pracovník postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu.  Nestrannost – pracovník...

III. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SLUŽEB

04.02.2017 17:11
Pro zajištění kvalitních služeb z naší strany jsou důležité Vaše návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti vztahující se k naší práci. Za kvalitu a způsob poskytování nabízených služeb zodpovídá vedoucí programu Terénní sociální práce. Ten také pravidelně kontroluje a hodnotí,...

Přehled o drogách

PŘEHLED NÁVYKOVÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK

04.02.2017 12:17
  1/OPIÁTY Do této skupiny drog se řadí heroin, braun, opium, morfin, kodein a metadon. Jedná se o alkaloidy získávané ze surového opia. FORMA: Heroin je jinak nazýván háčko, herák, hero nebo White lady. Vyskytuje se ve formě bílého prášku, jeho barva se ale mění podle kvality a tudíž množství...

HALUCINOGENY

04.02.2017 12:18
3/HALUCINOGENY   LSD - tripy, houbičky (psilocybin), peyotl (mezkalin) Do skupiny halucinogenních drog patří především LSD, psilocybin a trifenidil. Jedná se o látky přírodního i syntetického původu. FORMA: V 90. letech se objevil LSD v mírnější podobě. Na trhu je k dostání...

LÉKY

04.02.2017 12:20
6/LÉKY Na tlumení bolesti, uklidňující, povzbuzující, na spaní… anxiolyticích (léky proti strachu a úzkosti) benzodiazepinového typu (Neurol, Xanax, Diazepam, Lexaurin, …)   Příznaky škodlivého užívání a syndrom závislosti   Pokud užívání alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky nevede...

Pravda o drogách

Pravda o drogách !

04.02.2017 13:07
Drogy se staly součástí naší kultury v polovině minulého století. Rozšířily se v šedesátých letech díky hudbě a masmédiím a pronikly do všech koutů společnosti. Odhaduje se, že 208 milionú lidí na celém světě konzumuje nelegální látky. Národní průzkum užívání drog a zdraví USA z roku 2007 ukázal,...

Utišující léky

04.02.2017 13:08
I když užívání pouličních drog v USA mírně ubývá, zneužívání léků na předpis narůstá. V roce 2007 zneužilo 2,5 milionu Američanů léky na recept prvně v životě, ve srovnání s 2,1 milionem, kteří užili poprvé v životě marihuanu. Mezi náctiletými jsou léky na recept druhou nejčastěji zneužívanou...

Zneužívání léků na předpis

04.02.2017 13:10
Zneužívání léků na předpis v ČR, je závažným problémem jak mezi náctiletými, tak i dospělými. Zatím mu není věnována dostatečná pozornost. Národní studie ukazují, že riziko zneužívání léků na předpis je u náctiletých vyšší, než riziko zneužívání ilegálních pouličních drog. Mnoho náctiletých se...

Co je Extáze ?

04.02.2017 13:12
Extáze je nelegální. Je klasifikována jako droga kategorie I, což je označení vyhrazené pro nebezpečné substance bez zjevného léčebného účinku. Další drogy z kategorie I zahrnují heroin a LSD. Trestní sazby za držení extáze, distribuci a výrobu extáze mohou dosahovat pokutu od 250 000 do 4 milionů...

Co je pervitin ?

04.02.2017 13:16
Pervitin je českým označením pro krystalický metamfetamin. Je jednou z forem drogy nazývané metamfetamin. Metamfetamin je bílá látka ve formě prášku nebo krystalů, kterou lidé užívají šňupáním, kouřením nebo nitrožilně aplikací injekční stříkačkou. Někteří ho dokonce užívají ústně. U všech se však...

Anketa

Využijete služeb SC-KHZS ?

Celkový počet hlasů: 26

Novinky z SC-KHZS

1. prosince - Světový den boje proti AIDS

19.02.2017 14:13
Na celém světě si připomínáme jako Světový den AIDS 1. prosince. Jeho smyslem je zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci způsobené virem HIV a upoutat pozornost k problémům souvisejících s epidemií. V současnosti žije na světě 33,3 milionů lidí nakažených virem HIV. Více než 25 milionů již...

Diskusní téma: SC-KHZS

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Virus HIV

Podpořte činnost SC-KHZS

Pomozte i vy !

04.02.2017 12:30
Velmi častou formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může SC-KHZS, plnit své poslání na území České republiky, tedy UMOŽNIT DĚTEM, občanům, UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT, vyvarovat se AIDS & HIV a jiným špatným jevům. Toto spočívá především v organizaci a realizaci...

Z historie sociálních služeb

Historie terénní sociální práce

07.02.2017 18:08
Ohlédneme-li se do historie sociální práce na ulici, zjistíme, že tato metoda má hluboké kořeny. Prvotní aktivity jsou patrné již u křesťanských duchovních, kteří se v rámci své pastorační činnosti obraceli z kazatelen k lidem, kteří je potřebovali a nechávali se významem jejich kázání ovlivnit....

O Graffity

Jak to všechno začalo

28.09.2017 17:55
O Graffity GRAFFITY Vzniklo v 60. letech ve Filadelfii. Jiné verze mluví o vzniku graffiti v...

Co je graffity

28.09.2017 17:56
Graffiti je druh výtvarného projevu spočívající ve vytvoření výtvarného díla pomocí sprejových...

Česká historie graffity

28.09.2017 17:57
Česká historie Jako počátek hiphopového graffiti v západní Evropě se považuje rok 1983, kdy byl...