Zřizování NP-FCVČ KHZS

18.11.2017 12:28

CO je NP-FCVČ KHZS


NP-FCVČ KHZS je bezpečný prostor, kde můžou děti a mládež trávit volný čas v NP-FCVČ KHZS, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u vedoucích, instruktorů. NP-FCVČ KHZS je dobrovolné a bezplatný, můžeš přijít a odejít kdykoliv a bavit se jakkoliv, pokud respektuješ ostatní lidi a základní pravidla


Co vlastně znamená výraz „nízkoprahový“?

Nízkoprahový znamená co nejlépe dostupný pro všechny, kteří mají zájem NP-FCVČ KHZS  navštívit. Dostupnost se netýká pouze místa, kde se NP-FCVČ KHZS nachází (dobré dopravní spojení), ale také časové dostupnosti (NP-FCVČ KHZS, v NP-FCVČ KHZS je vždy otevřeno tak, jak  ti to vyhovuje, takže odpoledne a navečer, o prázdninách) a dle tvých možností, (za návštěvu NP-FCVČ KHZS ani další služby se neplatí).

Výraz nízkoprahový dále znamená, že můžeš zůstat v anonymitě, nepotřebuješ žádnou registraci ani členství a nemusíš do NP-FCVČ KHZS docházet pravidelně, naopak můžeš v otvírací době kdykoli přijít a odejít, nemusíš se zapojit do připravených činností. Do nízkoprahového NP-FCVČ KHZS, může přijít kdokoli, kdo splňuje podmínky z hlediska věku, svým chováním neomezuje a neohrožuje sám sebe nebo ostatní a dodržuje základní pravidla NP-FCVČ KHZS.


Nízkoprahové NP-FCVČ KHZS, mladým nabízejí mnoho programů a vybavení: poslech muziky (každý si může donést svoji) a promítání filmů na přání v PC, stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, stolní hockey, lezeckou stěnu či půjčovnu sportovního vybavení na ven, zkušebnu s hudebními nástroji pro mladé začínající kapely, výtvarnou dílnu s hrnčířským kruhem apod.


Zásadní význam NP-FCVČ KHZS, je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci vedoucích, instruktorů vyřešit. Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v mnohdy nebezpečných velkoměstech a na anonymních sídlištích chybí. Mládež je během pobytu zároveň chráněna a současně pod "dozorem" zkušených a pro tento účel školených vedoucích, instruktorů. V každém NP-FCVČ KHZS rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, kouření, násilí, mobing či šikanu.

-khzs-

Zpět