ZPS=Zásady poskytovaných služeb

27.05.2017 15:19

Zásady poskytovaných služeb

• Služby CDN-KHZS, jsou poskytovány ZDARMA.
• Pracovníci CDN-KHZS jsou vázáni mlčenlivostí.
• Bez souhlasu ohrožené osoby domácím násilím nejsou poskytovány informace žádným jiným institucím mimo soudu. Poskytnuté informace jsou chráněny proti zneužití.
•Na poskytované služby mají nárok všichni klienti starší 16 let bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, sociálního postavení, vyznání, či sexuální orientace.
• Služby jsou poskytovány se souhlasem uživatele.
• Pracovníci CDN-KHZS garantují uživatelům služeb profesionální přístup.

Práva uživatelů služby CDN-KHZS

  • Využívat službu dobrovolně.
  • Možnost kdykoliv službu přerušit bez udání důvodu.
  • Možnost o službu CDN-KHZS znovu požádat.
  • Respekt pracovníků k rozhodnutí uživatele služby.
  • Možnost anonymního vystupování.
  • Možnost vyjádřit se ke způsobu poskytování služby.


Poskytujeme

• Odbornou přechodnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí.
• Zprostředkování následné pomoci zejména sociální, zdravotní, psychologické a právní povahy.
• Poskytování bezprostřední individuální psychologické a sociálně právní pomoci.
• Kontaktování osoby ohrožené domácím násilím v případě, že došlo k vykázání násilné osoby ze společného obydlí Policií ČR.

Sociální poradenství:

• Sestavení bezpečnostního plánu
• Hledání možností, jak se zachovat v obtížné situaci a bezprostředně po opuštění násilné osoby
• Pomoc zorientovat se v systému sociálních služeb
• Zprostředkování návazné služby nebo předání kontaktu – např. psycholog, psychiatr, právník, azylové ubytování, rodinná a manželská poradna…
• Možnost doprovodu na úřady, policii apod.

Právní poradenství:

• Individuální konzultace s právníkem – otázky ohledně majetkových poměrů, problematika rozvodu aj.
• Pomoc při sepsání Návrhu na předběžné opatření
• Pomoc při sepsání žaloby o rozvod, na vyklizení bytu a jiné návrhy.

Psychologické poradenství:

• Individuální konzultace s psychologem – tato služba je poskytována jednorázově nebo dlouhodobě dle potřeb a  možností klienta a možností psychologa
• Skupinová relaxační odpoledne pro oběti domácího násilí vedené psychologem

-khzs-

Zpět