Žlutý Kvítek

22.11.2016 15:47

Žlutý Kvítek

V současné době známe podobu ŽK jako kovového odznáčku s vyobrazením sedmi okvětních lístků. Svůj původ má v rostlince zvané "Mochna". Setkal jsem se již s několika názory variant mochny. Mochna husí; Mochna jarní a Mochna lesní. Mochna to bude rozhodně. Většina všech druhů mochen má žlutou barvu. Trošku nesouhlasí počet okvětních lístků, protože žádná ze žlutých mochen nemá právě sedm. Asi jediná mochna, která tvoří i sedmi okvětní kvítek je mochna bahenní, která je sice také krásná, ale má fialovou (bordó) barvu. Za zmínku určitě stojí i mochna sedmilistá. Avšak sedmičku najdeme právě jen u listů… Berme to tak, že rostlinka ve skutečnosti pětilistá, která hrála důležitou roli při vzniku této "tradice", se stala také symbolem, do kterého se zahrnuje právě sedm pravidel chování, tedy sedmi okvětních lístků.

Stínadelský kvítek má sedm lístků, které jsou samostatnými symboly pro plnění sedmi zásad, ke kterým se nositel žlutého kvítku dobrovolně zavazuje je dodržovat a plnit:

  1. Být dobrým přítelem všem...
  2. Nepoužívat hrubých a neslušných slov...
  3. Být vždy ochotný a zdvořilý...
  4. Být prospěšný a pracovitý...
  5. Bojovat proti zlu, nespravedlnosti, nepřehlížet násilí, být ochráncem slabších...
  6. Umět správně využívat volný čas...
  7. Zdržet se kouření...

Každý je sám sobě soudcem a jen jeho svědomí mu říká, jestli má právo ŽK nosit, nebo jestli se provinil proti některé ze sedmi zásad. Potom musí ŽK sundat a připíchnout si jej, až si bude opět myslet, že si jej zaslouží.

Přestože si symbol ŽK (odznáček) může koupit a připíchnout každý sám, doporučuji ŽK,  udělovat při různých slavnostních příležitostech.

-jb-     -khzs-

Zpět