Život a dílo

15.10.2017 13:58

Rodné jméno

Charles John Huffam Dickens

Narození

7. února 1812
Portsmouth

Úmrtí

9. června 1870 (ve věku 58 let)
Gadshill

Příčina úmrtí

cévní mozková příhoda

Místo odpočinku

Westminsterské opatství

Pseudonym

Boz

Povolání

spisovatel, romanopisec, novinář, sociální kritik a dramatik

Žánr

román a gothic fiction

Významná díla

Kronika Pickwickova klubu
Oliver Twist
David Copperfield
Malá Dorritka
Nadějné vyhlídky
Vánoční koleda

Ocenění

Fellow of the Royal Society of Arts

Manžel(ka)

Catherine Hogarthová

Partner(ka)

Ellen Ternan

Rodiče

John Dickens a Elizabeth Dickens

 

Dílo

 • Bozovy črty (1836, Sketches by Boz), knižní vydání autorových prací napsaných pod pseudonymem Boz.
 • Kronika Pickwickova klubu (1836, The Posthumous Papers of the Pickwick Club), humoristický román, který vznikl ze série povídek vydávaných v časopisech. Jedná se o vyprávění příhod z cest, jejichž hlavními postavami jsou pan Samuel Pickwick (ve volném překladu Silvestr Papučka) a jeho sluha Sam Weller (ve volném překladu Véna Příhoda).
 • Oliver Twist (1837–1839, The Adventures of Oliver Twist), román, neradostný příběh chudého chlapce žijícího v chudobinci, kterého chce zlodějská banda zneužít pro své loupeže. Autor v knize líčí s otřesnou otevřeností těžké sociální poměry londýnské chudiny a spodiny své doby.
 • Črty o mladých pánech (1838, Sketches of Young Gentlemen)
 • Mikuláš Nickleby (1838–1839, The Life and Adventures of Nicholas Nickleby), román líčící osudy Mikuláše Nicklebyho a jeho rodiny, která po otcově smrti hledá pomoc u strýce v Londýně. Ten však o chudé příbuzné nestojí a snaží se jich zbavit.
 • Starožitníkův krám (1841, The Old Curiosity Shop), román o osudu starého majitele londýnského obchůdku, který žije jen pro svou vnučku Nell, ale zároveň nedokáže odolat svůdnému vábení hazardu. Půjčuje si proto tajně od zlomyslného lichváře Quilpa a nakonec musí před jeho pronásledováním prchnout i s vnučkou z Londýna.
 • Barnabáš Rudge (1841, Barnaby Rudge), historický román z doby protikatolických nepokojů okolo roku 1780.
 • Americké poznámky (1842, American Notes), dílo napsané po první návštěvě Ameriky. Autor obdivoval americkou demokracii, ale zároveň viděl její nedostatky a citlivě vystihl kde a jak je americký život v době před občanskou válkou pokřiven.
 • Vánoční koleda (1843, A Christmas Carol), jedna z autorových tzv. vánočních povídek vypráví o nelítostném lichváři Ebenezeru Scroogeovi (Vydřigrošovi), kterému se na Štědrý večer zjeví duch bývalého společníka, aby ho varoval před jeho osudem.
 • Život a dobrodružství Martina Chuzzlewita (1843–1844, Life And Adventures Of Martin Chuzzlewit), románová satira na nedostatky americké demokracie.
 • Zvony novoroční (1845, The Chimes), další z autorových tzv. vánočních povídek.
 • Cvrček u krbu, (1846, Cricket on the Heart), další z autorových tzv. vánočních povídek.
 • Obrázky z Itálie (1846, Pictures from Italy)
 • Dombey a syn (1848, Dombey and Son), vrcholný autorův román líčí osudy nelítostného podnikatele Dombeyho a jeho nelidské chování k vlastním dětem. Dombey je majitel obchodní firmy, který obětuje všechny své lidské emoce a ohledy jedinému přání - mít dědice, syna. V malém Pavlíčkovi se snaží potlačit všechno lidské, aby obstál v tvrdé konkurenci a udržel jméno firmy. Ani synova předčasná smrt v něm neprobudí lidské city. Znovu se ožení, ale žena mu uteče s ředitelem jeho firmy. O ožebračeného Dombeyho se nakonec stará zavrhovaná dcera Florence.
 • David Copperfield (1849), tento román, ve kterém se autor zaměřuje na život malého chlapce a později muže Davida Copperfielda, je vlastně autobiografickým dílem. Je zde zobrazena měšťácká bezohlednost a nenasytnost, ale také lidská dobrosrdečnost.
 • Anglické dějiny pro děti (1851−1853, A Child's History of England)
 • Ponurý dům (1853, Bleak House), děj románu se rozvíjí kolem složitého dědického procesu, projednávaného dlouhá léta před londýnským kancléřským soudem, byrokratickou a parazitní právní institucí, jež drtí fyzicky i psychicky všechny, kdo jsou vtaženi do soukolí její absurdní spravedlnosti.
 • Zlé časy (1854, Hard Times), sociální román, v němž autor ztvárňuje události spjaté s tehdejším dělnickým hnutím v Anglii a zaujímá stanovisko znepokojeného kritika a sociálního reformátora. Dílo představuje románovou studii rozvoje průmyslu autorovy epochy, a to především z hlediska lidských hodnot a vztahů.
 • Malá Dorritka (1855–1857, Little Dorrit), sociální román, v němž autor ukazuje, že chudoba i bohatství mají na lidskou osobnost stejně rozkladný vliv. Poctivý a čestný člověk nemůže v soudobé společnosti vyniknout, nemůže uplatnit své nadání a schopnosti, neboť většinu energie spotřebuje k boji o udržení holé existence.
 • Příběh dvou měst (1859, A Tale of Two Cities), historický román z období Velké francouzské revoluce. Toto dílo je uváděno jako největší bestseller všech dob.
 • Nadějné vyhlídky (1861, Great Expectations), román o chudém chlapci Pipovi, kterému vděčnost galejníka přinese velké naděje do života a kariéry a posléze stejně velké zklamání a vystřízlivění.
 • Náš vzájemný přítel (1865, Our Mutual Friend), poslední autorův dokončený román.
 • Hlídač (1866, The Signal-Man), povídka - horor ze sbírky Mugby Junction - vánočního čísla časopisu All the Year Round
 • Čarovná rybí kostička (1867, The Magic Fishbone), pohádka ze sbírky Holiday Romance (1868)
 • Záhada Edwina Drooda (1870, The Mystery of Edwin Drood), nedokončený román s napínavou detektivní zápletkou.

-khzs-

Zpět