Zapoj se nestůjte stranou...

29.09.2018 15:58

Zapoj se

Stránka s názvem ZAPOJ SE, je určena k informování fanoušků, příznivců i členů o našich ‘‘KAMPANÍ PROJEKTŮ, HAPPENINGŮ, AKCÍ, WORKSHOPŮ‘‘, u kterých je potřeba se pozastavit, přečíst si o nich informace, články, zamyslet se nad nimi,  a třeba je i podpořit jak finančně tak i materiálně dle svých možností, nebo přímo osobní účastí na nich.

Kdo všechny kampaně, akce, workshopy, happeningy řídí ?

Kdo kampaně, akce, workshopy, happeningy řídí a organizuje ?    Kampaně řídí a organizují lidé z různých oborů, kterým jde  o nápravu jisté věci.

K čemu kampaně slouží ?    Kampaně, akce, workshopy, happeningy, slouží k informování občanů ČR, o aktivitách KHZS a k dosažení jistého cíle.

Kdo se kampaní, akcí, workshopů, happeningů KHZS může účastnit a podílet se na nich ?  Kampaní, akcí, workshopů, happeningů KHZS se mohou účastnit všichni bez rozdílu věku, víry, náboženství i politického zaměření kteří chtějí pomoci dobré věci a měnit věci okolo sebe, předškoláci, školáci, vysokoškoláci, středoškoláci, dospělci z různých oborů.

Cíle kampaní, akcí, workshopů, happeningů, KHZS   Cílem všech kampaní, akcí, workshopů, happeningů, které KHZS realizuje je širší veřejnost informovat o aktivitách, které jsou prospěšné dětem a mládeži, veřejnosti.

Pokud se budete chtít účastnit některé z našich kampaní, akcí, workshopů, happeningů osobně, budeme rádi.

-khzs-

 

Zpět