ZAHAJOVACÍ KLUBOVNÍ SCHŮZKA

14.04.2017 21:13

Zahajovací schůzku mám na mysli první poprázdninovou klubovní schůzku, kterou se zahajuje nové období KLUBOVNÍ ČINNOSTI. Je to schůzka poněkud slavnostnější než běžné klubovní schůzky. Jestliže zájmový klub (ZČ-KKH KHZS) o prázdninách nebyl pohromadě, a přerušil na určitou dobu svou činnost, pak tato schůzka je také schůzkou, na které se zájmový klub (ZČ-KKH KHZS) zase celý sejde, kdy jeho členstvo je znovu po hromadě. Odbývá se hned v prvním zářijovém dnu. Vedoucí zájmového klubu (ZČ-KKH KHZS) přivítá kamarády a zahájí nové období činnosti zájmového klubu (ZČ-KKH KHZS). A pak probíhá program, v němž by měly být obsaženy zejména tyto body:

-Zhodnocení práce v uplynulém klubovním roce a o prázdninách.

-Sestavení a napsaní výročního hlášení o činnosti.

-Rozdělení úkolů v zájmovém klubu (ZČ-KKH KHZS), případně volby vedoucího a dalších záležitostí.

-Zahájení bodování a sledování docházky.

-Promyslet plán činnosti na rok, podobný plán na září.

-Stanovit den klubovních schůzek a přijímání nováčků. Do programu samozřejmě zařadíme další body: hry, soutěže, výpravy, táboření, účast na klubovních srazech, akcí, ATD.

-khzs-

Zpět