Začalo to Radyní

11.04.2017 11:50
Teprve rok 1959 přinesl první poznatek, který můžeme považovat za význam­ný pro rozvíjení organizátorské činnosti časopisu ABC. Byl to první turistický sraz čtenářů ábíčka na zřícenině hradu Radyně u Plzně, který jsme jako příspěvek věnovali oslavám 10. výročí vzniku Pionýrské organizace ČSM. Místo a datum srazu s informacemi o vlakovém a autobusovém spojení byly uveřejněny v časopise. K zajištění programu i organizace srazu jsme přizvali pracovníky z plzeňského Krajského domu pionýrů a mládeže a další přátele. S napětím jsme očekávali, zda se v neděli 26. května 1959 na sraz vůbec někdo dostaví, a zúčastní se připravených akcí a soutěží. Ale už cestou na Radyni jsme z auta viděli hloučky dětí mířících na určené místo. Přišlo jich na dvě stě padesát, a nejen z Plzně a okolí, ale třeba z Nymburka, Krásné Lípy, a dokonce až z Oslavan u Brna přijel na motorce s otcem desetiletý Hynek Máj! Celá akce proběhla velmi úspěšně, a navíc jsme se při neformálních besedách s dětmi dozvěděli mnoho zajímavých názorů na ABC i přání, co by čtenáři chtěli v časopisu mít. Výborným završením naší akce byla filmová reportáž, kterou na Radyni natočil štáb televizního magazínu Pionýrská vlaštovka. Na obrazovkách se objevila v sobotu 23. května 1959. Sraz na Radyni se nestal ojedinělou akcí ábíčka. Úspěch nás navnadil a tak jsme v organizování srazů pokračovali po řadu let. Také to je samostat­ná kapitola v historii organizátorské činnosti časopisu ABC, i když přímo spojená s jeho pionýrskými zájmovými kluby.
Zpět