Vysvětlivky ke zkratkám spolků, které zřizuje nebo zřídilo KHZS

06.07.2017 18:29

KHZS= Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

ZČ-KKH KHZS= Základní Článek-Klub Klubovního Hnutí. Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

PS-KHZS= Pobočný Spolek- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

EC-KHZS= Ekologické Centrum- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

FCVČ-KHZS= Foglarovské Centrum Volného  Času- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

RMC-KHZS= Rodinné Mateřské Centrum- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

DC-KHZS= Dobrovolnické Centrum- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

SC-KHZS= StreetWork Centrum- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

KLŠ-KHZS= Klubovní Lesní Škola- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

IKLŠ-KHZS= Instruktorská Klubovní Lesní Škola- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

KELŠ-KHZS= Klubovní Ekumenická Lesní Škola- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

ZPS-KHZS= Zahraniční Pobočný Spolek- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

ZZČ-KKH KHZS= Zahraniční Základní Článek-Klub Klubovní Hnutí. Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

EPS-KHZS= Evropský Pobočný Spolek- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

EZČ-KKH KHZS= Evropský Základní Článek-Klub Klubovního Hnutí. Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

TZ-KHZS= Táborová (Turistická) Základna- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

COZ-KHZS= Centrum Ochrany Zvířat- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

HC-KHZS= Hospicové Centrum- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

TC-KHZS= Turistické Centrum- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

CHD-KHZS= Chráněná Dílna- Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný  Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

 

-khzs-

 

Zpět