Výroční zpráva programu IPEC/ILO o stavu dětské práce

11.10.2017 14:29

Program pro vymýcení dětské práce (IPEC) při Mezináropdní organizaci práce (ILO) vydal svou výroční zprávu. Zpráva zmiňuje hlavní vývoj a úspěchy týkající se boje s dětskou prací  za rok 2012, ale i za celé dvacetileté působení tohoto programu. IPEC usiluje o to, aby problematika dětské práce patřila k hlavním prioritám ILO, v rozvojových zemích vede konkrétní projekty boje proti dětské práci a podporuje vlády, aby podobné program začlenily také do národních politik a akčních plánů. IPEC má mnoho strategií: mj. Podporuje tvorbu mezinárodních právních rámců a vynucení již schválených, ale nepraktikovaných politik. Provádí výzkum, navazuje partnerství, která mobilizují další iniciativy, vede kampaně, které mají k tématu přivádět pozornost, ale i praktické projekty pomoci přímo v rozvojových zemích. Zpráva s radostí zmiňuje, že ve všech sledovaných regionech – s výjimkou subsaharské Afriky – počet dětských pracovníků poklesl.
-khzs-

Zpět