Výběrové pohovory s dobrovolníky

04.03.2017 19:55

Předpokladem vstupu do dobrovolnického programu je zdárné absolvování výběrového pohovoru, na kterém je přítomen koordinátor za DC-KHZS a kontaktní osoba přijímající KHZS. Během rozhovoru, který trvá zhruba 10 až 20 minut, se obě strany potkají tváří v tvář a krátce si ujasní svoje očekávání od účasti na programu, akci, činnosti. Teprve v případě vzájemného sladění požadavků a možností dochází k dohodě, že se zájemce stane dobrovolníkem.

U pohovorů s těmi zájemci, kterým ještě nebylo osmnáct, musí být přítomni rodiče.

-khzs-

Zpět