VLASTISLAV TOMAN

11.04.2017 09:05

17. 7. 1929 v Plzni

Měl se jmenovat Vlastimil, do matriky omylem zapsáno Vlastislav. Má s tím celoživotní komplikace. Používá pseudonymů Patrik Coachman, Patrik Kočák, Vlastimil Kočák.

Roku 1944 byl jako student totálně nasazen na letišti v Plzni, poté do února 1945 ve Škodovce. Po maturitě na vyšší průmyslové škole elektrotechnické (1944-1948) nastoupil jako konstruktér do Škody Plzeň, závod Doudlevce. Stal se externím zpravodajem Mladé fronty v Plzni (1948). Po základní vojenské službě byl redaktorem kultury v Rudé zástavě (1953-1956). Roku 1956 se podílel na vzniku časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců, v letech 1959-1992 byl jeho šéfredaktorem. V roce 1994 zakládal časopis Kamarád, v r. 1999 časopis ZET 21 (oba projekty se nakonec z rozhodnutí vydavatelů neuskutečnily).

Roku 1960 zavedl v ABC pionýrské raketové posádky a další zájmové kluby, obdobu zakázaných čtenářských klubů J. Foglara. Získal Cenu Čs. akademie věd za populárně vědecké práce (1974), Novinářskou cenu Jana Švermy za práci v tisku (1984), Řád práce (1989). V roce 2007 převzal na 12. Festivalu fantazie ocenění Aeronautilus za dlouholetou organizátorskou a tvůrčí práci s titulem Velmistr žánru. Na veletrhu Svět knihy 2008 převzal Cenu Akademie science fiction, fantasy a hororu za rok 2007 za dlouholetou práci pro SF a v témže roce byl

V listopadu 2009 získal Čestné uznání Ceny Bohumila Polana za rok 2008 a to za knihu povídek Třetí výprava. Cenu uděluje pod záštitou primátora města Plzně Středisko západočeských spisovatelů.

Jeho šest cyklů o mimozemšťanovi Kruanovi je vůbec nejdelším českým sci-fi komiksem, jeho Strážci pak nejdelším klubovým komiksem po Rychlých šípech Jaroslava Foglara.

 

Komiksárium Vlastislava Tomana

Počínaje příběhem Za tajemstvím hlubin(1957) je autorem více jak 40 kreslených seriálů vydaných jednak v časopise ABC: Pověst o bílé velrybě(1964-1965), Zajatci Torů(1966-1967), Strážci I-III (1967-1973),Kronika Strážců I-III(1981-1984),Dobrodružství Johna Cartera(1968-1969),Dobrodružství Thuvie z Ptarhu(1970-1971, obé podle Burroughse), Výprava do ztraceného světa(1969-1970, podle Doyla),Druhá výprava(1979-1980), Zajatec ptáka Mauk(1971-1972), Příhody Malého boha (1973-1974), Příchod bohů (1974-1975), Kruanova dobrodružství (1975-1976), Kruanova cesta (1988-1989), Kruan a bohyně (1995-1997), Kruan a pozemšťané (1998-1999), Příběhy psané střelným prachem I, II (1977-1985), Pán vlků (1985-1986), Dobyvatelé hlubin (1986-1987), Hrdinové a dobrodruzi kapitána Treskowa (1987-1988), Kapitán Karibského moře (1989-1990). V dalších časopisech vycházely: Marťan (Ohníček, 1963),Odesilatel neznámý (Pionýrské noviny, 1966), Prázdniny s Marťany (Teplická revue, 1971), Král prérie (Dopravní magazín ČSD,1971), Kronika zbraní (Střelecká revue, 2000-2001), Poutníci (Čtyřlístek, 2002-2003). Napsal 32 minikomiksů pro dokument Úmluva o právech dítěte (2001) a komiksy Strážci času IKSpro 10 sešitů Ahoj, Evropo (2000-2003) České rady Pionýra. Pro Mozaiku Pionýrapíše komiksy Robin a Páťa a je spoluautorem příběhu Silná pětka (2005-2008). V Mozaice pionýra (2008-2009) publikoval i jedenáctý příběh Strážců času IKS (česká epizoda) motivovaný hrou Poselstvo krále Jiříka.

Povídky a články psal kromě výše uvedených periodik mj. také pro Vpřed (debutoval v r.  1948 povídkou Písnička z mládí),  Mladou frontu, MY 64, Pionýrské noviny, Pionierské noviny, revui Zlatý máj, Svět v obrazech, Junák, Pionýr, Stezku, Rodokaps, Střeleckou revui, Ikarii, Pevnost, Salon deníku Právo, v zahraničí mj. pro časopisy Junnyj technik, Horyzonty techniky dla dzeci, Cosmos, aj.     

Je autorem či spoluautorem sedmi ABC speciálů z let 1970-1990, kde vyšly jeho seriály Dobrodružství Johna Cartera, Příběhy ze Žluté planety, Strážci, Kronika Strážců, První a druhá výprava do Ztracené země, Příběhy psané střelným prachem, Zajatec ptáka Mauk. 

Je hlavním spoluautorem čtyř Velkých knih komiksů ABC I-IV (BBart, Praha 2001-2003).

Knižně debutoval titulem Astronautické modely, soutěže a hry (Mladá fronta, Praha 1962, německy 1965, maďarsky 1974 a srbochorvatsky 1967 ).

Vydal knihy Příchod bohů (SNDK, Praha 1966), Objevení Sluneční země (Západočeské nakladatelství, Plzeň 1978, 1976 už jako vkládaná příloha ABC), Trampoty s kapitánem (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1981, už 1970-1971 vkládaná příloha ABC), Trampoty na pokračování (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice, 1987). Příběhy psané střelným prachem (Západočeské nakladatelství, Plzeň 1988), Pán vlků (Agenpress, České Budějovice 1990), Korzár Poctivec (Nakladatelství Jihočeských tiskáren, České Budějovice 1991), Velká kniha Strážců (Nakl. Jihočeských tiskáren, Č. Budějovice 1991, komiksy), Dlouhý oheň smrti (Ostrov, Praha 2000), Strážci žulového paláce (Ostrov, Praha 2003) a paměti Můj život s ábíčkem (Ostrov, Praha 2005). V roce 2008 vydalo nakladatelství TRITON, Praha, výbor jeho scifi a fantasy povídek z let 1958-08 s názvem Třetí výprava.

V současné době připravuje filmový režisér a producent Tomáš Krejčí (Actor´s Runway Agency) a producent Jiří Košťál (ARA) adaptaci komiksových příběhů s Kruanem jako televizní seriál a film v koprodukci s Českou televizí Ostrava a Bontonfilmem, a.s.

-khzs-

Zpět