V KHZS usilujeme...

29.01.2017 12:21

a) usilujeme a doporučujeme práci a důraz na malý kolektiv (mikrokolektivy), zájmové kluby

b) prosazujeme a doporučujeme alternativní a neformální přístupy

c) vedeme jednotlivce nenásilně k sebevýchově a k dodržování morálních principů

d) využíváme všech tradic, rytuálů jež se zaběhly v ZČ-KKH KHZS a PS-KHZS, ZPS-KHZS, ZZČ-KKH KHZS, EPS-KHZS, EZČ-KKH KHZS,TZ-KHZS, COZ-KHZS, HC-KHZS, TC-KHZS, CHD-KHZS, FCVČ-KHZS, RMC-KHZS, DC-KHZS, SC-KHZS, KLŠ-KHZS, IKLŠ-KHZS, KELŠ-KHZS,

 

e) upřednostňujeme naše výchovné působení na mladou generaci

e) doporučujeme a vybíráme výchovné metody, které se osvědčily

f) umožňujeme, aby se na aktivitách podíleli občané, členové

g) vysvětlujeme, že tento “systém” není organizace a nepoužívá nařizovací způsob

h) v rámci “systém” dokážeme povzbudivě hodnotit a oceňovat

ch) klademe důraz na propojování a kontakty rodin s dětmi a neorganizované mládeži v ČR, se ZČ-KKH KHZS a PS-KHZS, ZPS-KHZS, ZZČ-KKH KHZS, EPS-KHZS, EZČ-KKH KHZS, TZ-KHZS, COZ-KHZS, HC-KHZS, TC-KHZS, CHD-KHZS, FCVČ-KHZS, RMC-KHZS, DC-KHZS, SC-KHZS, KLŠ-KHZS, IKLŠ-KHZS, KELŠ-KHZS,

i) umožňujeme propůjčování sportovního, tábornického, vybavení svým členům, rodinám, ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, ZPS-KHZS, ZZČ-KKH KHZS, EPS-KHZS, EZČ-KKH KHZS, TZ-KHZS, COZ-KHZS, HC-KHZS, TC-KHZS, CHD-KHZS, FCVČ-KHZS, RMC-KHZS, DC-KHZS, SC-KHZS, KLŠ-KHZS, IKLŠ-KHZS, KELŠ-KHZS,

 

j) jednotlivé ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, ZPS-KHZS, ZZČ-KKH KHZS, EPS-KHZS, EZČ-KKH KHZS, TZ-KHZS, COZ-KHZS, HC-KHZS, TC-KHZS, CHD-KHZS, FCVČ-KHZS, RMC-KHZS, DC-KHZS, SC-KHZS, KLŠ-KHZS, IKLŠ-KHZS, KELŠ-KHZS, vyhlašují své programy, projekty, akce, ve svém okruhu působnosti,

-khzs-

Zpět