V Česku je stále více týraných dětí

08.08.2018 13:50

V Česku je stále více týraných dětí

Týrání dětí v Česku přibývá, v naprosté většině případů není odhaleno a trvá po celé dětství. Dítě není schopno dovolat se pomoci, protože týrané děti často nenavštěvují žádná kolektivní zařízení, ani nechodí ven. Navíc týrání může začít už v kojeneckém a batolecím věku.

Víte, že v širším smyslu je za týrání považováno i hrubé zanedbání péče o dítě, pohlavní zneužívání, rozvodová traumata?

S účinností od 1. ledna 1994 platí oznamovací povinnost trestného činu týrání svěřené osoby a povinnost překazit páchání této činnosti. To lze učinit včasným oznámením. Je to citlivé téma, každý má obavy, aby nezasáhl do osobní svobody druhých, ale vezmete si na svědomí, že po nějakém čase budou od sousedů odvážet do nemocnice (v lepším případě) ztýrané dítě?

 

Týrané dítě

Děti nejsou schopné s ohledem na nízký věk na jednání rodičů upozornit, nebo takové chování považují za normální. Vždyť jiné nezažily. Pro laiky bývá těžké pochopit, že týrané děti své rodiče mají rády a vinu hledají v sobě.
Namístě je zájem okolí – kromě zjevných zranění (otoky, podlitiny, jizvy, popáleniny, vytrhané vlasy), na týrání může upozornit zvýšená ustrašenost a lekavost dítěte, smutek, depresivní ladění nebo naopak agresivita, poruchy chování (lhaní, krádeže jídla, zatajování špatných výsledků ve škole).
Týrané děti bývají často podvyživené, bledé, špatně prospívají, někdy mají problémy s hygienou.

Co dělat, máte-li podezření?

Neváhejte, povinnost oznámit podezřelé chování stanoví §168 trestního zákona. V případě neoznámení totiž můžete být odsouzeni k odnětí svobody až na tři roky! (K oznámení nejste povinni pouze v případě, že byste sebe nebo blízkou osobu uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví či jiné závažné újmy).
Jaké jsou signály? Slyšíte opakovaně dětský pláč, křik dospělých, zvuky ran a bití?
Oznámení můžete provést i anonymně! Policie je povinna hlášení prověřit, stačí zavolat na telefonní linku 158.
 

Když se dítě cítí v ohrožení           

V případě, že se dítě cítí v ohrožení, může také kontaktovat pracovníky SC-KHZS telefonicky, e-mailovou správou, či rovnou vyplnit ohlašovací online formulář, který máme na webu. Po přijetí budeme kontaktovat patřičné úřady a policii, které vše prošetří.

Co by měly vědět děti:

  • Nemusíš trpět žádné dotyky od dospělého, hlavně od cizí, ale i dobře známé osoby, které jsou ti nepříjemné.
  • Nesedej si k cizím lidem do auta.
  • Nechoď nikam s cizími lidmi.
  • Neber si od cizích lidí peníze ani sladkosti a dárky.
  • Svěř se se špatným zážitkem někomu, komu důvěřuješ.
  • Nikdo nemá právo sahat na tvé tělo. Máš právo na svou ochranu, bezpečí a pochopení.
  • Řekni o svém trápení dospělému, kterému věříš, a říkej mu to tak dlouho, až uvěří a začne to řešit.

-khzs-

Zpět