Terénní programy SC-KHZS

04.02.2017 12:13

Terénní programy zajišťují obvykle výměnný program jehel a stříkaček. Termín „výměnný" znamená, že klientovi je poskytován tento zdravotní materiál v případě, že přinese použité jehly a stříkačky, které se pak odborně likvidují. Díky tomu se zamezuje situaci, kdy klient použité „nádobíčko" odhodí. Klient má možnost získat sterilní jehly a stříkačky a nemusí užívat injekční náčiní společně s dalšími uživateli, což by vedlo ke zvýšení rizika nákazy infekčními nemocemi. Streetworkeři poskytují informace o „bezpečném" užívání drog (snaží se informovat klienty o bezpečnějších, méně ohrožujících způsobech aplikace drog, upozorňovat je na nebezpečí kombinací drog apod.). Tento postup je založený na principu: „když už bereš, tak ber tak, aby sis pokud možno ublížil co nejméně". Je samozřejmě jasné, že samotné užívání drog jakýmkoli způsobem je ohrožující, nicméně pokud s ním klient nechce přestat, tak rozumné ho přimět třeba aspoň k tomu, aby si vyměnil injekční náčiní a aby nesdílel stříkačky s dalšími lidmi. Terénní pracovníci poskytují informační materiály (např. časopis Dekontaminace, který je určen uživatelům drog, letáky s informacemi o infekčních chorobách a dalších zdravotních rizicích). V mezích možností, které jsou dané prací přímo na ulici, zajistí základní zdravotní ošetření. V případě potřeby a zájmu klienta poradí ohledně sociálně právních záležitostí, léčby... Jak již bylo výše uvedeno, využití služeb je bezplatné anonymní.


Speciální terénní programy jsou určené pro rekreační uživatele drog na různých hudebních akcích (např. na velkých letních festivalech), jejichž hlavním cílem je objektivně informovat především příležitostné uživatele drog a experimentátory o účincích a rizicích jednotlivých drog a o dalších aspektech „nočního života" včetně informací o bezpečném sexu. Snaží se drogové experimentátory tímto způsobem chránit před případnými „drogovými nehodami" či zdravotními a legislativními riziky. Organizace sdružené v projektu Safer Party nabízejí např. útulný chill-out s hudební produkcí, vitamínovým servisem a poradenskou péčí, v případě jakýchkoliv krizových situací z důvodů psychických - stavy nezvladatelné úzkosti, strachu, paniky či zmatenosti slangově označované jako „bad trip" - nebo z důvodů fyzických - tělesná zranění, nevolnost, omdlévání, dehydratace - zde účastník hudebního festivalu najde přátelskou pomoc a profesionální podporu. Služby jsou také poskytovány zdarma a anonymně.

 

Kontaktní SC-KHZS


SC-KHZS, nabízí  výměnný program, informace o „bezpečném" užívání drog, základní zdravotní ošetření. Klient má zpravidla možnost využít služby „kontaktní místnosti" (pobyt v prostorách KC stanovený na cca 1 - 2 hodiny, kdy může hovořit s pracovníky z kontaktního centra SC-KHZS, získat informace, případně si dát třeba čaj nebo polévku nebo se osprchovat, vyprat prádlo, pokud toto kontaktní SC-KHZS nabízí apod.). Další možností je poradenství v případě sociálních potíží, zájmu o léčbu, motivační trénink před léčbou (informace o léčbě, podmínkách, příprava na léčbu), zprostředkování léčby... Poradenství už zpravidla probíhá mimo služby „kontaktní místnosti" a také už nebývá anonymní.

 

-khzs-

Zpět