Tábory KHZS s dlouholetou tradicí a historií

02.12.2016 17:02

Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  pořádá tábory pro dětí a mládež od roku 2009.

 

Info, vedoucí, instruktoři, zdravotníci, kuchaři

Každý tábor, který pořádáme pro děti a mládež,  je řádně pojištěný, hlášený na hygienickém (zdravotnickém) zařízení. Vedoucí a instruktoři jsou řádně proškoleny, kvalifikováni, mají zdravotnický kurz a oprávnění, že smí pracovat s dětmi a mládeží. (Bez řádného proškolení, zdravotnického kurzu a bez oprávnění, že smí pracovat s dětmi a mládeží nikoho nepustíme) !!! Dbáme na bezpečnost dětí (táborníků) !

Stravování na táborech

O stravování se starají vyučení kuchaři a kuchařky, kteří mají s vařením a s přípravou jídelníčků dlouholeté zkušenosti. Kuchařům pomáhá určená táborová denní služba,

Pojištění, přihláška, cena, zdraví

Každý účastník (táborník) je pojištěn proti úrazu. Také musí podat každý, kdo chce jet s námi na tábor písemnou a online přihlášku, kterou máme na webových stránkách. Doklad o bezinfekčnosti, potvrzení od doktora. Zaplatit poplatek za účast na táboře, za včas nahlásit, zda jeho dítě (táborník) bere léky, je alergik, či diabetik !

Program, hygiena, odpočinek

Na každý den tábora je připravený pro děti (táborníky) program, odpočinek, tábor je řádně vybaven WC, umívarkou, sprchovým koutem, jídelnou, kuchyní, provádí se pravidelné zdravotní prohlídky které provádí kvalifikovaný lékaři a zdravotníci tábora. Své děti (táborníky) mohou rodiče navštěvovat každý víkend,

Místo konání

Informace o táboru, kdy, kde bude  posíláme zásadně rodičům e-mailem, kteří své děti přihlásili na náš tábor. Nezveřejňujeme na webu. (Z bezpečnostních důvodů). Poskytujeme informace kdy, kde, a v jakém městě, obci, okrese se bude konat, pozice tábora, ukončení tábora, ceny tábora, co si děti (táborníci) sebou mají vzít. Na všechny tábory se lze přihlásit s ročním předstihem.

Vybavenost, přístupové cesty

Všechny naše tábory jsou po materiální stránce dobře vybaveny. Všechny místa pro konání tábora vybíráme tak, aby rodiče dětí, měli snadný příjezd auty,  popř., nečekané události (přírodní katastrofa, úraz, atd. ), měla přístup k táboru i záchranka, policie či hasiči.

Ubytování dětí

Děti na táborech jsou ubytováni buď v podsadových stanech, v teepee či v chatkách, které jsou řádně vybaveny. (Záleží na druh táboru). U putovních, vodáckých, cyklistických táborech se spí ve vlastních stanech, popř., pronajatých chatkách v turistických campech.

Platby za tábor

Veškeré platby za tábor se zasílají na bankovní účet, který je napsán v kontaktech. Variabilní číslo se vždy uvádí rodné číslo účastníka a důvod platby se uvádí rok tábora a název tábora. Platby se provádí pouze na bankovní účet, a to 14 dní před zahájením tábora. Účastník tábora obdrží po zaplacení fakturu.

-khzs-

Zpět