Supervize

05.03.2017 13:56

Samotné slovo supervize znamená „nadhled“. V podstatě jde o laskavý nadhled nezávislé osoby. Ta je vyškolená k povzbuzování těch, kdo pomáhají jiným lidem, aby uměli zvládat složité situace, které je během jejich služby potkají.

Supervizi v dobrovolnictví chápeme jako prostor pro vzájemné setkání a sdílení dobrovolníků, zá­stupců přijímajícího KHZS a DC-KHZS, a to pod nezaujatým dohledem supervizora. Takto pojaté supervize výrazně zkvalitňují vzájemnou komunikaci všech tří stran. Dobrovolníci jsou nenásilným způsobem vedeni k sebereflexi a ke kvalitnějšímu vztahu k uživatelům jejich služby. Přijímající KHZS i umožňují budovat stále lepší pod­mínky pro realizaci dobrovolnického programu ve svém zařízení. Také DC-KHZS dává supervize, realizovaná touto formou, užitečnou zpětnou vazbu.

Supervize se konají jednou za 3 až 4 měsíce v odpoledních hodinách a trvají jednu hodinu  Supervize jsou povinné. Prosíme, aby je dobrovolníci brali vážně a počítali s nimi.

 -khzs-

Zpět