StreetWork

26.11.2016 15:30

Co je streetwork

Streetwork je metodou terénní sociální práce, která sama vyhledává a nabízí pomoc, a to především těm, kteří sami nejsou ochotni ji vyhledat, nebo to nedokáží. U neorganizovaných dětí a mládeže se streetworker setkává s velkým spektrem problémů: pasivním trávením volného času a z toho vyplývající nudou, s experimentováním s drogami, trestnou činností a vandalismem, psychickými a sociálními problémy spojenými s dospíváním, s problémy v rodině a ve škole, nebo záškoláctvím. Streetworker často pracuje s mladými lidmi, kteří se hlásí k některé vyhraněné skupině – subkultuře – např. skinheads, anarchisté, skejtaři, hip-hopeři apod. Těmto lidem streetworker nabízí poradenství přímo v terénu, instrumentální pomoc s jejich problémy (např. doprovod na úřady, zprostředkování další odborné pomoci), nebo asistenci při realizaci jejich vlastních nápadů a akcí.

 

Cílem této služby je vyhledávat a kontaktovat jednotlivce nebo skupiny přímo v terénu, tedy v přirozeném prostředí, v němž tráví svůj volný čas.

Kdo je STREETWORKER

Streetworker je sociálním pracovníkem, jehož "kanceláří" je přirozené prostředí klientů - ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Tedy místa, kde se potenciálně potřební pohybují. Jeho úkolem je vyhledávat  a kontaktovat  skupiny a jednotlivce, kteří jsou stylem svého života a nebo trávení volného času více ohroženi negativními sociálními jevy a následně jim nabídnout, nebo zprostředkovat pomoc. Jde především o ty jednotlivce, kteří sami nejsou ochotni pomoc vyhledat, nebo to nedokáží.

U neorganizovaných dětí a mládeže se streetworker setkává s velkým spektrem problémů: pasivním trávením volného času a z toho vyplývající nudou, s experimentováním s drogami, trestnou činností a vandalismem, psychickými a sociálními problémy spojenými s dospíváním, s problémy v rodině a ve škole, nebo záškoláctvím.

Streetworker často pracuje s mladými lidmi, kteří se hlásí k některé vyhraněné skupině - subkultuře. Těmto lidem streetworker nabízí poradenství přímo v terénu, instrumentální pomoc s jejich problémy (např. doprovod na úřady, zprostředkování další odborné pomoci), nebo asistenci při realizaci jejich vlastních nápadů a akcí. Metodu terénní sociální práce lze tedy zařadit zejména mezi služby sociální prevence.

 

Pro koho je tu STREETWORKER (terénní sociální pracovník, „teréňák“)

Je tu pro tebe ...


... když máš průšvih doma nebo ve škole, nebo máš trable ve vztahu, s kouřením, alkoholem, ...
... může si s tebou zakopat hakis, zaházet s frisbee nebo jen tak pokecat, když zrovna nemáš s kým
... když chceš zrealizovat nějakou akci (graffiti jam, výjezdovou,...) a nevíš, jak na to

Co od streetworkera nečekej!


Nedonáší na tebe škole, rodičům, policii atd.
Nekryje tvoji nelegální činnost (nebude porušovat zákon)
Nerozdává cigára, alkohol ani jiné návykové látky.
Nebude tě poučovat a kecat ti do života, jak máš co dělat.
Neměníme použité jehly

Kde se můžeme potkat?  


Na ulicích, v parku, na sídlištích, u Legálu, na skateparku, v zimě i v hospodách a na dalších tvých oblíbených místech v Bystřici nad Pernštejnem

O co jde v terénu aneb opakování matka moudrosti:

 • vyhledávání, monitoring a nabídka pomoci uživatelům v jejich přirozeném prostředí (sídliště, ulice, parky, hřiště, na nádraží, u supermarketů aj.)
 • pomoc při řešení problémů, naplnění pasivního trávení volného času a nabídka vhodných alternativ (fresbee, hakisák, legální stěna, koncerty, akce teenagerů aj.)

 Našimi klienty jsou většinou kluci a holky, kteří jsou sociálně vyloučeny ze společnosti

 • svůj volný čas tráví na ulici – nevyhledává žádné institucionalizované aktivity či kroužky,
 • o své rodině mluví minimálně, může pocházet ze všech typů rodin,
 • pravidelně užívá konopné drogy, tabák a alkohol, experimentuje s tanečními drogami, experimenty se stimulancii (pervitin),
 • jeho volný čas je bez konkrétní náplně. Tu většinou určuje celá parta, ve které se pohybuje – náplň volného času je každý den velmi podobná. Vysedávání na lavičkách na sídlišti, shánění peněz na konopné drogy, nákup a konzumace drogy. Někdy se klient spolu s partou přesouvá do sklepních prostor. Mimo domov (ulice, sklep) se pohybuje do pozdních večerních hodin (22:00). Roční období nerozhoduje,
 • má problémy s dodržováním zákonů. Většinou se jedná o latentní kriminalitu. Trestnou činnost páchá většinou ve večerních či nočních hodinách. Jedná se o vykrádání sklepů, neoprávněné držení cizí věci – „vypůjčení si cizího automobilu“, krádeže mobilních telefonů či rozprodávání kradených věcí. Jedná impulsivně,
 • má problémy s dodržováním školní docházky – falšuje razítka od lékaře, či podpis rodičů. Prospěch ve škole je „uspokojivý“ – časté jsou známky 4, časté srpnové reparáty. Navštěvuje základní školu či střední odborné učiliště, vidí nutnost si dodělat maturitu,
 • má záznam u kurátorů pro mládež – záškoláctví, trestná činnost,
 • příliš nepřemýšlí o budoucnosti, žije nyní a teď, maximálně má plány na příští léto, které se stejně nikdy neuskuteční,
 • většinou nemá žádný partnerský vztah,
 • má zájem zažít něco netradičního, velkého,
 • nemá informace ze společnosti, z politiky, neví jaká jsou jeho práva a povinnosti,
 • peníze získává od rodičů, z příležitostné trestné činnosti. Peníze utrácí za tabák, konopné drogy, alkohol,
 • potrpí si na dobré značkové oblečení (zejména boty), které platí rodiče. Má mobilní telefon. Pochází ze střední ekonomické vrstvy,
 • podléhá chování party – ponižuje slabší vrstevníky, staré lidi, odsuzuje závislé na drogách. O samotě je  upřímný, komunikativní, zranitelnější, je více sám sebou než před svou partou, přesto se však snaží zakrývat pocity méněcennosti,
 • je nedůvěřivý k lidem, kteří přicházejí „zvenčí“, zvl. pak k institucím, sociálním pracovníkům.


-khzs-

Zpět