Soud

08.08.2018 14:28

Soud

Pokud u Vás dochází dlouhodobě a opakovaně k násilí a máte-li ze svého partnera strach, můžete se obrátit přímo na soud s žádostí o vydání předběžného opatření podle §76b občanského soudního řádu a požádat o to, aby soud pachateli přikázal dočasně opustit byt, případně nařídil zákaz kontaktovat Vás. Takovéto opatření bývá vydáno na dobu jednoho měsíce. Před uplynutím této doby můžete požádat o jeho prodloužení. Maximální doba vykázání pachatele může být jeden rok.

Jestliže Vašeho partnera vykázala na dobu 10 dnů Policie ČR, můžete před uplynutím této doby požádat soud o prodloužení vykázání nebo zákazu vstupu. Soud musí v těchto případech rozhodnout do 48 hodin.

Státní zastupitelství

V případě, že u Vás dochází k domácímu násilí, můžete podat na pachatele trestní oznámení. Pokud se tak rozhodnete, je důležité zajistit si bezpečnostní plán. V období řešení trestního oznámení či rozvodu se může násilí stupňovat.

Trestní oznámení můžete podat nebo přímo na státním zastupitelství (také na Policii ČR, v závažných případech přímo na kriminální policii ČR, kde jsou povinni podání Vašeho trestního oznámení přijmout). Trestní oznámení na Státní zastupitelství podejte písemně. Při osobním písemném podání si nechte potvrdit předání trestního oznámení na Policii ČR, či na státním zastupitelství. Pokud trestní oznámení zašlete poštou, učiňte tak doporučeně.

Podáte-li na násilného partnera trestní oznámení ve smyslu §215a trestního zákona, nemusíte již dále v průběhu řízení dávat svolení se stíháním pachatele.

V trestním oznámení byste měla popsat kdo (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození) se dopustil čeho (popis situace) vůči komu (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození), kde (místo, kde k trestnému činu došlo) a kdy (v případě opakovaného násilí zahrňte do trestního oznámení historii násilí, tj. popište kdy došlo k prvnímu násilí, zda se opakovalo a jak často, kdy došlo k poslednímu napadení). V případě, že byli události přítomni svědci, označte je (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození – pokud je neznáte, snažte se co nejvíce přiblížit jejich totožnost). V trestním oznámení popište také Vaše i pachatelovo chování, zda jste byla zraněna či vznikly nějaké škody na majetku a zda existují nějaké důkazy (např. fotografie z místa činu, lékařské zprávy, zbraň atp.)

Zdravotníci

Pokud jste byla napadena, jděte vždy k lékaři a sdělte popravdě, jak ke zraněním došlo a kdo Vám je způsobil. Od lékaře si vyžádejte:

  • Podrobný popis zranění
  • Detailní zprávu o Vašem zdravotním stavu po napadení
  • V případě, že se Vám po napadení vytvořily modřiny, vyfotografujte je s datem a Vašim jménem a to tak, aby bylo poznat, že se jedná o Vás. Po několika dnech modřiny vyfotografujte znovu. Pomůže Vám to doložit, kdy ke zranění došlo.
-khzs-
Zpět