Smlouva dobrovolníka s DC-KHZS

04.03.2017 19:43

Dobrovolník vstupuje do programu sepsáním smlouvy s dobrovolnickým centrem. Od smlouvy může dobrovolník kdykoliv odstoupit - stačí kontaktovat koordinátora DC-KHZS.

Ve smlouvě je nutné věnovat zvýšenou pozornost ustanovení o mlčenlivosti.

Nevyplněnou smlouvu dostávají dobrovolníci na školení. Pokud projdou výběrovými pohovory, je jejich povinností smlouvu podepsat a v co nejkratším čase odevzdat koor­dinátorovi. Pokud dobrovolník koordinátorovi neodevzdá podepsanou smlouvu a další potřebné doklady (potvrzení o zdravotní způsobilosti, výpis z rejstříku trestů) do 2 měsíců od začátku své služby, bude z dobrovolnického programu vyřazen. Za dobrovolníky mladší 18 let podepisuje smlouvu jeho zákonný zástupce.

-khzs-

Zpět