Služby SC-KHZS

04.02.2017 12:10

Od roku 2012 nabízíme podporu sociálně ohroženým rodinám s dětmi. Jedná se o terénní službu poskytovanou v přirozeném prostředí rodiny. Rozsah pomoci je široký a odpovídá aktuálním potřebám rodiny. Rodiny jsou vybírány s ohledem na ohrožení dítěte. Cílem je předejít prohloubení krize v rodině a předcházet případnému odebrání dítěte z rodiny.

Ohrožené rodiny řeší řadu problémů (výchova a vzdělávání dětí, špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy, exekuce,….), které negativně dopadají na její členy, děti nevyjímaje. Většina rodin žije na malých obcích, v nichž není většinou škola, někdy ani obchod, obtížně se tak dostávají k různým službám. Mají zvýšené náklady na dopravu.

Služby SC-KHZS, jsou vzájemně provázané. Dětem z navštěvovaných rodin nabízíme volnočasové aktivity SC-KHZS (doučování, kroužky). Některé děti se účastnily letního tábora pořádaného KHZS.

-khzs-

 

Obsah služby

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (bezpečný prostor a podmínky pro smysluplné trávení volného času, tvůrčí dílny, workshopy, příprava do školy a doučování, přednášky, prezentace, sexuální výchova, dramatická výchova, …)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pořádání turnajů, výletů, příp. kulturních akcí, prezentace činnosti a výsledků práce uživatelů,…)
  • sociálně terapeutické činnosti (podpora uživatele – krizová a situační intervence, případová práce, skupinová práce)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poradenství ohledně výběru školy, pomoc při vyřizování dokladů,…)
Zpět