SC-KHZS = StreetWork Centrum Klubovní Hnutí z.s.

04.02.2017 12:09

SC-KHZS je otevřeno každému, kdo není spokojen se svým trávením volného času na ulici nebo v parku, nenavštěvuje žádné kroužky anebo se prostě nudí. Jediným omezením, které pro vstup do SC-KHZS, platí je věk – služba je určena pro mládež ve věku od 15 do 26 let. Služby v SC-KHZS, jsou poskytovány zdarma. Je tady široká nabídka činností jako fotbálek, šipky, pingpong, doučování, sociální poradenství, proti drogová prevence, HIV a AIDS prevence, pomoc při řešení problémů. Děti a mládež, které k nám dochází, se často potýkají se špatnou sociální a ekonomickou situací v rodině. Zažívají obtížné situace neúměrné jejich věku. My jim můžeme nabídnout především vlastní prostor, kde mohou všichni bezpečně a smysluplně trávit čas.

Cílem je především podpora pozitivní změny v jejich životech nebo alespoň udržení současného stavu. Děti i mladí lidé se na pracovníky, dobrovolníky, vedoucí v SC-KHZS obracejí s nejrůznějšími problémy a životními překážkami. Nebo jen, když si chtějí popovídat. Pracovnice nabízejí a pomáhají vyhledat potřebné informace, pomoc i podporu.

Hlavním prostředkem pro navazování dobrých vztahů jsou v SC-KHZS volnočasové aktivity. Všichni se během společných her mohou lépe poznat a získávat tak k sobě navzájem důvěru. SC-KHZS, není potřeba chodit pravidelně, je možné během otvírací doby kdykoliv přijít a odejít. Nic se zde neplatí. Pouze je třeba dodržovat pravidla.

-khzs-

Zpět