Riziko přenosu HIV infekce při různých typech expozice

10.02.2017 19:18

 Způsob přenosu

Riziko

transfúze HIV pozitivní krve

> 95 %

intravenózní expozice

0,67 %

anální sex - pasivní partner

0,5 %

drobné poranění kůže

0,4 %

vaginální sex - riziko u ženy

0,3 %

anální sex - aktivní partner

0,06 %

vaginální sex - riziko u muže

0,05 %

 

 

Jaká rizika přináší život s HIV infikovaným jedincem v rodině a ve společnosti

Rodina a přátelé by měli být pro HIV pozitivního jedince významnými spojenci, kteří poskytují podporu, porozumění a upevňují vědomí vzájemné pomoci.
Především je nutné být náležitě informovaný o možnostech přenosu infekce HIV a vědět, jak se účinně bránit nákaze.

Stále platí, že existují 3 základní cesty přenosu:

  • sexuální
  • krevní
  • z infikované matky na její plod či dítě

Život podle pravidel

Aby HIV infikovaný člověk nenakazil lidi ve svém okolí, musí dodržovat určitá pravidla. V běžném životě to znamená dodržování základních hygienických pravidel, kterými by se měl řídit každý člověk.

Pokud jde o sexuální přenos, lze mu zabránit pouze abstinencí nebo správným používáním kondomu.

Prevencí přenosu infekce HIV z matky na její plod jsou speciální léčebné postupy, které jsou součástí dispenzární péče v AIDS centru FN Na Bulovce.

Úzký a trvalý kontakt související s běžným každodenním životem nevede k přenosu HIV.

Začlenění do společnosti

V současné době neexistuje žádný důvod, proč by HIV infikovaný jedinec měl být vyloučen ze své rodiny či svého pracovního prostředí – pokud striktně dodržuje základní pravidla. Ztráta rodinného prostředí může významně ovlivnit samotný průběh onemocnění, ztráta zaměstnání zase může mít závažný ekonomický dopad pro HIV infikovaného.

Na druhé straně odmítavé postoje spolupracovníků mohou vést k zatajení diagnózy se všemi důsledky.

Základní pravidla

1. Jak se chránit při poskytnutí první pomoci při krvavém zranění:
a) použijte latexové rukavice,
b) dbejte, abyste se nepotřísnili HIV+ krví,
c) použité rukavice a ostatní potřísněný materiál vložte do uzavřeného plastového sáčku a vyhoďte do odpadků nebo spalte.

2. Co udělat s rozlitou krví nebo jinými tělními tekutinami:
Vždy pracujte v latexových rukavicích:
a) na rozlitou krev nebo jinou tělní tekutinu nasypte chloramin nebo podobný dezinfekční prostředek (Savo)
b) místo přikryjte papírovým ručníkem nebo kapesníkem, a pokud to je možné, nechte dezinfekci působit 10-15 min.,
c) pak krev či jiné tekutiny v rukavicích odstraňte a odpad vložte do plastového sáčku a vyhoďte do odpadků,
d) pokud byl úraz způsoben ostrým předmětem, vložte jej do pevného obalu a vyhoďte,
e) oděv potřísněný krví nejprve namočte ve studené vodě (je vhodné přidat dezinfekční prostředek, např. Savo), a pak vyperte při vyšších teplotách.

3. Na co je dále třeba myslet:
a) každé říznutí nebo krvavé škrábnutí u HIV+ osoby je nutno krýt obvazem, dokud se nezahojí,
b) žiletky, zubní kartáčky a ostatní nástroje určené k péči o tělo, kterými se lze zranit, s HIV+ jedincem nikdy nesdílíme.

4. Čeho není třeba se bát:
a) nádobí použité HIV+ osobou lze umývat normálně spolu s ostatním nádobím,
b) virus se nepřenáší přes prkénko na záchodě,
c) přátelské políbení na tvář a běžný společenský styk je zcela neškodný.

-khzs-

Zpět