Působnost dobrovolníků DC-KHZS

05.03.2017 12:06

Dětský domov

Dětský domov je školské zařízení pro děti od 3 do 18 let s nařízenou ústavní výchovou. Dítě je na základě rozhodnutí soudu umístěno do dětského domova v případě, že je jeho výchova vážně ohrožena nebo vážně narušena nebo se rodiče nemohou z vážných důvodů o dítě starat. Dětský domov plní funkci výchovnou, vzdělávací a sociální. Děti zde žijí v rodinných skupinách po 6-8 dětech. Starají se o ně vychovatelé. Děti docházejí do spádových škol dle svých individuálních možností.

Úloha dobrovolníka

Dobrovolníci mohou do těchto zařízení docházet za konkrétním dítětem nebo skupinou dětí.  Pro děti je důležité, že mají tetu, kamaráda jen pro sebe. Mají někoho, komu se mohou svěřit, s kým si mohou pohrát, podělit se o své radosti i starosti. U starších dětí mohou dobrovolníci organizovat nebo pomáhat organizovat zájmové činnosti sportovní, hudební aj. Děti vítají také pomoc s učením, psaním úkolů.

 -khzs-

Zpět