Prosinec

08.05.2018 13:23

Prosinec

 • 1. 12. - Světový den boje proti AIDS
 • 2. 12. - Světový den boje proti otroctví, Světový den počítačové gramotnosti
 • 3. 12. - Mezinárodní den zdravotně postižených
 • 5. 12. - Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj
 • 6. 12. Mikuláš
 • 7. 12. - Mezinárodní den civilního letectví, slaví se o roku 1994 při příležitosti 50. výročí založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
 • 10. 12. - Den lidských práv - slaví se ve výroční den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, poprvé byl slaven v roce 1950; Slavnostní předání Nobelových cen - výroční den úmrtí zakladatele ceny Alfreda Nobela (21. 10. 1833 - 10. 12. 1896)
 • 11. 12. - Světový den dětství - výročí založení UNICEF v roce 1946; Mezinárodní den hor, slaví se z rozhodnutí VS OSN z roku 2003; Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky, připomíná se z rozhodnutí rady Celoafrické organizace žen v roce 1984
 • 18. 12. - Mezinárodní den migrantů, vyhlášen OSN
 • 21.12. Zimní slunovrat, začíná astronomická zima
 • 24.12. Vánoce - Štědrý den
 • 25.12. Vánoce - 1. svátek vánoční
 • 26.12. Vánoce - 2. svátek vánoční
 • 31.12. Silvestr - konec kalendářního roku

Pranostiky na prosinec

 • Prosinec naleje a leden zavěje.
 • Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
 • Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
 • Prosinec-li mírný je, zima pak v lednu kraluje.
 • Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
 • Studený prosinec, brzké jaro.
 • Jaký prosinec, takový červen.
 • Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
 • Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
 • Když Měsíc o Vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
 • Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
 • Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
 • Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.
 • Ve dne jas, v noci mráz.
 • O Františku Xaveru vítr fičí od severu (3.12.)
 • Jaká Barbora, Sára a Mikuláš, takový celý advent máš (4.12.)
 • O svaté Barboře leží sníh na dvoře.
 • Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
 • Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hojně trávy.
 • Na svatou Barboru saně do dvoru.
 • Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší (6.12.)
 • Zelený Mikuláš - bílý leden.
 • Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá (13.12.)
 • Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
 • Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
 • Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
 • O svaté Albíně je po sněhové peřině (16.12.)
 • Svatý Albín pouští vodu na mlýn.
 • Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
 • Je-li tomáš mrazivý, obilní klásky naplní (21.12.)
 • Jestli na Tomáše Biskupa slunce svítí, můžeme mnoho ovoce a žita míti.
 • Svatá Viktorie obrázky na okna ryje (23.12.)
 • Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
 • Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
 • Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
 • Na Adama, Evu čekej oblevu.
 • Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
 • Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce (25.12.)
 • Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o Velikonocích plny kočiček.
 • Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
 • Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
 • Na Boží narození o bleší převalení.
 • Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
 • Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká (26.12.)
 • Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
 • Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
 • Od svatého Jana Evangelisty obrací se slunce k létu a zima k mrazům (27.12.)
 • Uhodí-li na Davida silný mráz, potom mrazy vydrží nejméně do svíček.
 • Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato (31.12.)
 • Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.

-khzs-

 

Zpět