Pro studenty, vysokoškoláky

29.04.2018 14:07

Co u nás můžeš vykonávat jako student, vysokoškolák

PRAXE STUDENTŮ A VYSOKOŠKOLÁKŮ V KHZS, PS-KHZS a ZČ-KKH KHZS

Pro studenty a vysokoškoláky

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, vždy podporovalo a podporuje vzdělání mladých lidí (studentů, vysokoškoláků kteří studují pedagogiku,) a umožňuje jim získávání praxe.

Studenti a vysokoškoláci, kteří studují pedagogiku, umožňuje Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, od svého vzniku získat praxi.

V případě, že student, vysokoškolák požádá (projeví zájem) o získání praxe v Klubovním Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, musí splňovat student, vysokoškolák, tyto požadavky:

-musí být plnoletý tj: 18.let, členem KHZS, PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS, předložit online žádost a vyčkat na schválení,

-musí být členem aspoň 2 roky, 5. letou praxi s dětmi a mládeží,

-musí předložit: doklad (osvědčení) že smí pracovat s dětmi a mládeží,

-musí mít po dobu praxe svého ručitele (kouče) tj: učitele, učitelku, kantora, kantorku, profesora, profesorku,

-předložit platný studentský průkaz, občanský průkaz, praxe se poskytuje na dobu 3 měsíce+14 dní (o letních prázdninách)

-občan ČR, být alespoň ve 2 ročníku,

-musí být beztrestný,

-musí mít zdravotnický kurz,

-musí mít za sebou alespoň 5 let dobrovolnické služby (pokud ji vykonával, musí předložit referenci),

-musí předložit reference od jiných organizacích, spolcích, svazů, federací, asociacích, sdruženích, klubů, kroužcích, ve kterých působil (a),

-aby praxe mohla začít, musí se na ni přihlásit max., 12 zájemců, praxe je bezplatná, každý student, vysokoškolák musí projít  KLŠ, IKLŠ a KELŠ, pokud odmítne účastnit se KLŠ, IKLŠ, KELŠ, na praxi nebude puštěn (KLŠ, IKLŠ, KELŠ se koná o hlavních letních prázdninách, 14 dní v přírodě pod stany.

-khzs-

Zpět