Pro rodiče

28.05.2017 16:42

Nejméně každá desátá studentka v ČR, ve věku 17 – 22 let už zažila násilí ve vztahu. Třetina teenagerů zná nejméně jednoho  studenta nebo studentku, kteří byli obětí násilí ve vztahu. Podle zahraničních výzkumů si 81 % rodičů si myslí, že násilí ve vztahu není problém. Většina rodičů (54 %) připouští, že nehovořili se svými dětmi o násilí ve vztahu.

Většina teenagerů se nerada svěřuje rodičům a dalším dospělým nebo i vrstevníkům s napadením, sexuálním zneužitím, znásilněním. Mají strach, že jim bude to, co se událo, kladeno za vinu. Mají strach z kritických poznámek, posměšků, nedůvěry.

Mnohé oběti si velmi často dávají vinu samy sobě: „Neudělala jsem… a tak si za to můžu sama.“ Rodiče, vychovatelé a další, komu se mladí lidé svěří, musejí vždy zdůraznit, že v každém případě je vždy vinen jen a jen pachatel. Teenageři musejí vědět, že mají okolo sebe lidi, ke kterým se mohou s důvěrou obrátit. Dospělí se jim musejí naučit podat pomocnou ruku bez jakýchkoli výčitek či mentorování („Vidíš já jsem ti říkala…!“ )

Se svými dětmi musíme hovořit o vztazích. O zdravých vztazích, jak je rozvíjet, jak rozpoznat násilí a jak se mu bránit. Záleží i na tom, jaký druh rolí a chování svým dětem předáváme. Je velká pravděpodobnost, že vaše dítě s někým chodí – možná je vztah vážnější, než si myslíte. Tři čtvrtiny studentů mezi 17 – 22 lety v ČR a 89 %  teenagerů ve světě mezi 13 a 18 lety už mělo nějaký vztah. A každý třetí teenager zažívá ve svém vztahu násilí. I když se vám to může zdát jako nevinná „dětská láska“, tyto vztahy mohou být neuvěřitelně intenzivní. Vaše děti jsou velice zranitelné násilím – mnohem více než dospělí. I když se vám to třeba nelíbí, že má vaše dítě romantický nebo sexuální vztah, musíte svým teenagerům rozumět a akceptovat realitu. Nezalekněte se tématu násilí ve vztahu a komunikujte s dítětem.

Vztahové násilí je častěji vnímáno jako „záležitost dívek“ a mnoho rodičů chápe nutnost hovořit se svými dcerami o tom, jak si zajistit bezpečí. Ale každý násilný vztah má oběť a násilníka – a většinu násilníků tvoří muži. Důležité je hovořit se syny o zdravých vztazích právě tak, jak hovoříme se svými dcerami.

Když dojde k násilí ve vztahu, často reagujeme, až když se událo. Je nutné se ale zaměřit na prevenci násilí ještě dříve, než začne. Všichni, kdo mají vliv na mladé lidi (rodiče, přátelé, učitelé, poradci), musejí hovořit o násilí, zejména  když vidí, že chlapci mají tendenci používat kontrolující chování ve vztahu se svou přítelkyní. Důležitou roli mají rodiče dospívajících synů. Pokud mají podezření, že jejich syn týrá  svou přítelkyni, je důležité, aby problém se synem otevřeli a pojmenovali. Je důležité hledat řešení a pomoc co nejrychleji.

 

Jak s teenagery hovořit?

  • Nikdy s nimi nehovořte před druhými lidmi. Vytvořte příjemné pohodové prostředí pro oba.
  • Váš rozhovor má dva cíle. Prvním je užitečná komunikace – chci podpořit své dítě a potvrdit, že jsem dobrý zdroj – ne soudící posluchač. Druhým je dát dítěti reálné strategie pro efektivní řešení problému. Nikdy nedojdete k druhému cíli bez prvního.
  • Sdílejte vlastní zkušenosti, speciálně ty, kde jste udělali chybu a poučili jste se. Třeba když jste byli ve stejném věku. Vyhněte se hovoru o své nedávné zkušenosti. Oni teď potřebují rodiče – ne přítele.
  • Vaše děti chtějí někoho, kdo je bude poslouchat, ne někoho, kdo bude řešit jejich problémy za ně.
  • Když začínáte hovor, začněte spíše všeobecnou otázkou. Pokud rovnou vyslovíte dotaz na násilí, můžete počítat se zápornou reakcí. Ptejte se bez pocitů viny či vzteku. Pak poslouchejte.

 

Povídáte si se svými dětmi?

Mluvíte s dětmi o vztazích? O tom, jaký je rozdíl mezi tím někam si spolu vyjít a být k někomu vázán? Jak dlouho spolu páry teenagerů zůstávají? Mají k sobě nějaké závazky? Hovoří děti mezi sebou o svých pocitech k příteli/přítelkyni? Jsou nějaké věci, které kluci chtějí a dívky ne? Jestliže si váš teenager myslí, že po týdnu chození jsou dva lidi svázáni po zbytek střední školy, pak  se můžete nenápadně zmínit o tom, jak dlouho trvá, než jsou si dva lidé emocionálně a intimně blízcí. Můžete také zjistit, že má váš teenager jiné představy o rolích žen a mužů. Pokud chcete, aby se váš teenager otevřel, zkuste uvést příklady. Na nich máte šance definovat „násilné chování“ a „násilí“ a srovnat svou definici s definicí vašeho teenagera. Můžete být překvapeni, jak se vaše pohledy budou lišit.

-khzs-

Zpět