Přijímací zkouška do ZČ-KKH KHZS

14.04.2017 14:42

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO KLUBU Čas od času se přihodí téměř každému klubu, že se přihlásí nový člen, který by se chtěl stát jejím členem. A řádní KLUBAŘI stojí před otázkou, jak si ověřit, že nováčkův zájem není jen krátkodobý. V takovém případě by se žadatel měl vždy podrobit 4 měsíční přijímací zkoušce, během níž mu členové klubu budou zadávat různé úkoly, učit ho zvyklostem klubu, zálesáckým praktikám a nováčka prověřovat, zda by jim byl dobrým kamarádem. Po uplynutí zkušební doby se KLUBAŘI dohodnou o nováčkově "bytí či nebytí." Souhlasí-li většina s přijetím, stává se nováček řádným členem klubu.

-khzs-

Zpět