PŘEHLED NÁVYKOVÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK

04.02.2017 12:17

 

1/OPIÁTY

Do této skupiny drog se řadí heroin, braun, opium, morfin, kodein a metadon. Jedná se o alkaloidy získávané ze surového opia.

FORMA: Heroin je jinak nazýván háčko, herák, hero nebo White lady. Vyskytuje se ve formě bílého prášku, jeho barva se ale mění podle kvality a tudíž množství příměsí až na hnědou. Surové opium je žlutozelená šťáva z nezralých makovic, která na vzduchu zasychá v hnědou hmotu. Braun (derivát kodeinu) je považován za českou náhradu heroinu. Jedná se o tekutinu nebo prášek hnědé barvy, která se nejčastěji aplikuje nitrožilně, méně rozšířeným způsobem je šňupání a kouření. Metadon je syntetický opiát, který byl původně používán jako analgetikum a antitussikum. V současnosti se ale využívá při léčbě závislostí na opiátech v rámci terciální prevence.

 

ZPŮSOB UŽITÍ:Obvykle se aplikuje injekčně, dále šňupáním, kouřením nebo inhalováním.

ÚČINKY:Opiáty jsou užívány pro schopnost celkově zklidnit organismus. Intoxikovaný člověk se uklidní, uvolní a lehce se dokáže odpoutat od problémů běžného života. Tento stav může trvat až několik hodin.

RIZIKA, NÁSLEDKY BRANÍ: Velmi rychle vzniká závislost. Tělo si na tyto látky dokáže snadno zvyknout a k dosažení žádaných účinků potřebuje stále vyšší dávky, zvyšuje se tzv. tolerance. Jedinec po čase zjistí, že pouze pod vlivem drogy se cítí „normálně“.  Po odeznění jejích účinků se dostavují příznaky abstinenčního syndromu jako bolesti svalů a kloubů, pocení, průjem, zrychlený dech a tep, křeče ve svalech. Typickým příznakem závislosti na opiátech je ztráta chuti k jídlu a následná vyhublost.

HISTORIE: Opium užívají lidé po tisíce let buď jako lék se silnými protibolestivými účinky, nebo jako psychotropní drogu. Obsahuje celou řadu alkaloidů. Dva z nich, morfin a kodein, byly chemickou cestou izolovány a později z nich byly připraveny ještě účinnější deriváty – z kodeinu dikodid, dihydrokodeinon aj. a z morfinu diacetylmorfin neboli heroin.

 

Heroin byl původně předepisován jako lék proti kašli a došlo také k pokusům používat ho jako lék proti závislosti na morfinu. Toto využití se však ukázalo jako scestné, protože pacienti pouze přešli od jednoho opiátu k druhému. Nakonec se stal ilegální drogou. U nás se heroin rozšířil až po roce 1989.

 

 

2/KONOPÍ A JEHO PRODUKTY

Marihuana, hašiš, hašišový olej

 

HISTORIE: Tato jednoletá bylina pochází původně z Indie a doklady o jejím pěstování jsou více než 5 000 let staré. Pro obyvatelstvo východní Asie bylo nepostradatelné při náboženských a léčebných rituálech a dodnes je pěstováno také pro průmyslové účely i v Evropě. Podle obsahu pryskyřice a účinné látky THC (tetrahydrocannabinol) se rozlišují tři druhy: Cannabis indica (konopí indické), C. sativa (k. seté) a C. ruderalis (k. rumištní). Za nejsilnější z nich je považováno konopí indické.

FORMA: Marihuana (tráva, ganja, mantra, marjánka, kif atd.) jsou sušené listy a samičí palice, hašiš (charas, haš, čokoláda) je zaschlá a zformovaná pryskyřice taktéž z palic samičích rostlin.                                                  

ZPŮSOB UŽITÍ: Konopí se nejčastěji kouří (cigaretám se říká joint, špek, brčko atd.) nebo se z marihuany či hašišového oleje připravují různé nápoje, pečivo, moučníky, polévky apod. Nevýhodou konzumování konopí v jídle je, že nikdy nelze odhadnout správnou dávku.

Účinky této drogy vždy závisí na momentálním psychickém i fyzickém stavu jedince a také na kvalitě konopí, která se liší podle podmínek pěstování a následného zpracování rostliny. Obvykle se užívá pro dosažení pocitů euforie, smíchu a zvýraznění vnímání okolí. Může se ovšem stát, že jedinec vnímá spíše nepříjemné fyzické pocity jako sucho v ústech, dráždivý kašel a bušení srdce spojené s pocity úzkosti.

NÁSLEDKY: Při dlouhodobém užívání dochází ke snížení obranyschopnosti organismu, k poruchám menstruačního cyklu, ke snížení pohyblivosti spermií a následně ke snížení plodnosti, k poruchám krátkodobé paměti a soustředění.

 

Marihuana a hašiš jsou často označovány za přestupní drogu k tvrdým drogám. Je pravda, že většina pacientů v léčbě drogové závislosti uvádí, že jako první látku okusili konopí spolu s alkoholem a tabákem, ale tito uživatelé tvoří jen malé procento ze všech konzumentů konopí a proto nelze toto tvrzení považovat za všeobecně platné pravidlo.

 

Zpět