PRAVIDLA DISKUZNÍHO FORA

27.12.2016 15:44

Vítejte v diskuzním foru KHZS. Než začnete přispívat, seznamte se prosím se základními PRAVIDLY, která jsou na tomto fóru vyžadována. Jejich dodržováním přispějete k dobré úrovni a přínosné informační hodnotě tohoto fóra. Jejich porušování může pro vás znamenat varování a opakované varování BAN.


1. Diskuzní fórum KHZS, slouží primárně k diskusím členům, fanouškům, nečlenům i nováčkům, které se týkají činnosti KHZS, apod. Všechny diskuse ve foru  jsou vedeny pouze v češtině. (Příspěvky od jiných přispěvovatelů budou mazány).

Můžete zde otevřít diskuzi nebo požádat o praktické rady a pomoc ve všech zmíněných oblastech. Zároveň se můžete podělit i o své vlastní zkušenosti a vědomosti a poradit méně zkušeným uživatelům.

2. Příspěvky ve všech těchto diskuzích by měly být věcné, faktické a přínosné. Příspěvky off topic, bezobsažné příspěvky, trolling, jednoznačně chybné informace nebo příspěvky, které nedávají smysl, budou mazány (a autoři mohou dostat varování).


3. Před vytvořením nového tématu vždy nejprve HLEDEJTE jestli stejné nebo podobné téma nebylo už nedávno diskutováno. Pokud tak neučiníte, riskujete varování a smazání tématu.

4. Chcete-li vytvořit nové téma, dejte mu jasný a konkrétní název, aby bylo hned zřejmé o co jde a zařaďte jej do správné sekce. Vyvarujte se nicneříkajících názvů jako “Pomoc !” “Mám problém”, “Co s tím ? “ apod. Téma může být umístěno pouze v jedné sekci. Nekopírujte stejné téma do více sekcí - riskujete smazání tématu.


5. Ve všech diskuzích je třeba zachovávat základní pravidla slušnosti a respektu k ostatním diskutujícím (zkontrolování gramatiky též neublíží). Nebudou tolerovány jakékoliv pokusy o urážky a znevažování jiných diskutujících, vulgarity, nadávky, provokace, hádky, příspěvky nedávající smysl, příspěvky s nulovou informační hodnotou a též příspěvky porušující základní etický kodex (rasismus apod.). To vše bude ihned mazáno a autoři varováni. Stejně tak i témata, u nichž je zjevné že se jedná o pokus o nemístný žert, "fake", provokaci apod. Je přísně zakázáno zakládat jakákoli fóra v rozporu s platnými zákony České Republiky a Listinou základních práv a svobod.


6. Je třeba plně respektovat činnost a autoritu moderátorů fóra. Zpochybňování jejich aktivit v rámci diskuzních témat nebude tolerováno a autorům bude uděleno varování.

7. Na tomto fóru nejsou povoleny jakékoliv odkazy na nelegální software a warez. Pokud tak učiníte, riskujete varování a BAN.
8. Pokud objevíte příspěvek, o kterém se domníváte že porušuje výše uvedená pravidla, příspěvku na něj upozorněte moderátory.

9. Vzhledem k tomu že se jedná o  fórum KHZS, je velmi vhodné, abyste ve svém podpisu uvedli pokud možno nějaký odkaz na svou vlastní činnost, která se k zaměření fóra vztahuje. Zkuste nebýt 100% anonymní. Podpis by měl být (ideálně) dvouřádkový, v prvním řádku např. popis vaší  činnosti/znalostí, v druhém řádku webové adresy související s vaší osobou (vše se musí vztahovat k zaměření fóra KHZS). Pokud se vaše příspěvky nebudou shodovat s daným tématem, budeme vaše příspěvky mazat.

-khzs-

Zpět