POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA

27.11.2016 11:33
  • splnit úkoly, ke kterým se zavázal,
  • být spolehlivý,
  • nezneužívat projevené důvěry,
  • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje,
  • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.),
  • být „týmovým hráčem“,
  • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.

 

-khzs-

Zpět