Poslání KLŠ

02.05.2018 18:43

Poslání KLŠ=Klubovní Lesní Školy

  1. Posláním KLŠ=Klubovní Lesní Školy je zřizovat ve všech regionech, městech, obcích, vesnicích v ČR pro vedoucí, jejich zástupce, guvernéry, guvernérky, stovkaře, patrony, centra KLŠ=Klubovních Lesních Škol,
  2. Formovat a vzdělávat vedoucí, zástupce (guvernéry, guvernérky, stovkaře, patrony,) ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, kteří budou oddáni klubovní myšlence, a dobře je připravit na praktické vedení ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS.
  3. Pomocí tradičních prostředků klubovních lesních škol (klubovní lesní škola a kurz jako vzorový tábor, nabitý a náročný program, prastaré klubovní rituály apod.) poukázat na tvořivou sílu klubovních tradic.
  4. Propojovat moderní a tradiční přístup ke klubaření s důrazem na jeho duchovní rozměr.
  5. V duchu plnit poslání klubovních lesních škol.
  6. Promýšlet úlohu klubaření v dnešní době.
  7. Vzdělávat vedoucí, zástupce (guvernéry, guvernérky, stovkaře, patrony,) ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS,

-khzs-

Zpět