Pomozte i vy !

04.02.2017 12:30

Velmi častou formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může SC-KHZS, plnit své poslání na území České republiky, tedy UMOŽNIT DĚTEM, občanům, UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT, vyvarovat se AIDS & HIV a jiným špatným jevům.

Toto spočívá především v organizaci a realizaci bezplatných protidrogových přednášek, organizaci informačních kampaní propagujících život bez drog, HIV & AIDS, a v šíření informačních a vzdělávacích materiálů protidrogové prevence, HIV & AIDS.

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový účet KHZS

Bankovní transparentní účet u FIO banky a.s., ve Žďáře nad Sázavou.

2700461202/2010 CZK v České Republice    Pohyb na účtu zde

2700461202/8330 EURO ve Slovenské Republice

IBAN účtu: CZ2020100000002700461202

BIC kód: FIOBCZPPXXX

 

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru formou Darovací smlouvy, kterou KHZS bezodkladně vystaví poté, co je předmětná částka poukázána na kmenový účet a současně jakmile mu dárce o sobě poskytne základní údaje pro její vystavení.


Jak v oblasti individuálního, tak v oblasti firemního dárcovství se SC-KHZS usilovně snaží o zajištění následujících priorit:

  •  - navázat s dárcem otevřenou, upřímnou diskusi o záměrech podpory
  •  - zajistit maximální efektivitu přerozdělených prostředků
  • - dle výše daru prodiskutovat s dárcem a vyhovět mu při přerozdělování jeho prostředků – tzv. adresné
  •   pomoci


- poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s jeho prostředky naloženo.


K získaným prostředkům se chováme jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto nám velmi záleží na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory, který je plně v souladu s našimi stanovami a prioritami.

-khzs-

Zpět