Pokračujeme tabulkovou akcí

11.04.2017 14:05
Ještě v roce 1959 jsme připravili další akci, která se dá přirovnat k jakémusi průzkumu zájmů čtenářů a možností časopisu být kolektivním vedoucím dětských kolektivů, například družin. V šestém (červnovém) čísle ABC jsme vyhlásili Tabulkovou akci čtenářů ABC. Motivační legendou se stala reportáž uveřejněná v časopisu pod názvem Rukoudáním pod Šibeňákem. Redakce uzavřela jakousi smlouvu s pionýry z Nového Hrádku o vyhledávání a označování tabulkami přírodních zajímavostí, a také historických a technických památek. Byl to jakýsi motivační příklad pro všechny pionýrské kolektivy nebo i školy, které se mohly k akci přihlásit. Místo nebylo vybráno náhodně, doporučil je tehdejší redakční grafik Sláva Jílek, který z tohoto kraje pocházel a věděl, kolik je tu zajímavostí a mož­ností. Kdysi se tu například dobývala železná ruda, bylo tady rozvinuté tkalcovství, válčili tu husité a kraj postihla i třicetiletá válka; zbyla tu rovněž opevnění budovaná ještě za Československa, a na kopci Šibeňáku snad opravdu kdysi bylo popravní místo.Ve zmíněné smlouvě se redakce zavázala vydat pro účastníky Tabulkové akce papírové předtištěné tabulky s příslušným označením – Přírodní zajímavost (zelená barva), Technická památka (modrá) a Historická památka (červená). Na tabulkách bylo místo pro uvedení základních údajů o památce, a také tu byl uveden název kolektivu (nebo jméno jednotlivce), který tabulku vyvěsil. Nechybělo ani předtištěné kulaté razítko s nápisem Mladí průzkumníci – čtenáři časopisu ABC a znak pionýrské organizace. Na rubu tabulky byly základní pokyny, jak a jaké památky označovat, a jak vyrobit jednoduchý ochranný rámeček. Připojeno bylo i několik konkrétních příkladů z různých míst. Partnerem časopisu, dnes bychom řekli – sponzorem, byl Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, který pro nejlepší účastníky Tabulkové akce věnoval řadu věcných odměn. Ta se pak stala dlouhodobou soutěží. První kolo se uzavíralo již v prosinci 1959 a současně byl vyhlášen další ročník 1960. Takřka hned se pro účastníky vžila zkratka KTA – kolektiv Tabulkové akce s připojeným pořadovým číslem, které přidělovala redakce. (Později došlo ke změně na Kolektiv/klub mladých průzkumníků – KMP, pozn. aut.) Záhy bylo evidováno několik desítek KTA, které vyvěsily přes 1200 tabulek Účastnili se jak jednotlivci, tak pionýrské družiny, školní třídy, a vznikaly i samostatné kolektivy tvořené partou kamarádů nebo sourozenci. To byl důležitý prvek.

 

 

 

Zpět