Parkinsovova choroba

05.03.2017 12:23

Nemoc vzniká plíživě mezi 50 a 60 rokem věku. Někdy i dříve.

Příznaky bývají zpočátku vcelku nenápadné. Nemocný postřehne zvýšenou únavnost, pocity zatuhnutí, křeče, pocity tíže končetin, někdy dokonce bolesti kloubů a zad (nepřímo zapříčiněné tuhostí), celkové zpomalení a poruchy chůze. V jiných případech Vás může na nemoc upozornit téměř výhradně klidový, rytmický, pomalý třes na jedné z horních končetin. Jak nemoc pokračuje, setkáváte se s jejími dalšími hlavními příznaky. Pocity tuhosti, jednostranným, později oboustranným klidovým třesem, pomalostí a chudostí pohybů. Nápadný je zejména „maskovitý“ obličej s nedostatečnou mimikou, charakteristická šouravá chůze v předklonu s rukama ohnutými v loktech, postupně se přidávají poruchy rovnováhy.

Přidružit se mohou deprese a demence s úbytkem intelektových schopností. Vývoj nemoci trvá měsíce až roky. Neléčené onemocnění obvykle končí po několika letech celkovou nehybností. Naštěstí v dnešní době již existují prostředky, jak můžete tuto nemoc výrazně zpomalit a stabilizovat natolik, aby byl postižený člověk schopen žít plnohodnotný život a vykonávat své zaměstnání. Vyléčit toto onemocnění v pravém slova smyslu však nelze.

Další nemoci ovlivňující život seniorů:

Cukrovka (diabetes)

Nádorová onemocnění

Degenerativní postižení kloubů a kostí – osteoporóza, artróza

Poruchy zraku – šedý zákal, zelený zákal ( glaukom)

Poruchy sluchu – nedoslýchavost

Dlouhodobě nemocní

Dlouhodobé onemocnění nepůsobí jen tělesné potíže, ale ovlivňuje i celkový psychický stav člověka, jeho aktuální prožívání a z toho vyplývající chování. Závažné onemocnění působí velkou zátěž, s níž se musí nemocný vyrovnat.  Nemocný přichází o dosavadní způsob života, často o pracovní uplatnění, aktivity, zájmy, které měl rád, ztrácí svůj původní smysl života. Zvládání zátěže je u každého člověka jiné. Vychází z jeho celkové odolnosti a míře podpory, které se mu dostává od rodiny nebo blízkého okolí.

-khzs-

Zpět