Organizační uspořádání Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

05.03.2017 14:11

 

1. Strukturu Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, tvoří:

 1. VH-Valná hromada KHZS
 2. P-Předsednictvo  KHZS
 3. KK-Kontrolní komise  KHZS
 1. Funkcionáři KHZS=Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR
 1. P=Předseda  KHZS
 2. MP=Místo Předseda KHZS
 3. R=Revizor KHZS
 4. H=Hospodář  (ka) KHZS
 5. T=Tajemník KHZS
 6. F=Fundraiser (ka) KHZS
 7. PŘ=Překladatel (ka) KHZS
 8. HCTM=Hlavní Celostátní Tiskový Mluvčí KHZS
 9. HRTM=Hlavní Regionální Tiskový Mluvčí KHZS
 10. HETM=Hlavní Evropský Tiskový Mluvčí KHZS
 11. HZTM=Hlavní Zahraniční Tiskový Mluvčí KHZS
 12. HKR=Hlavní Kronikář KHZS
 13. HEK=Hlavní Evropský Kronikář KHZS
 14. HZK=Hlavní Zahraniční Kronikář KHZS
 15. HSDOOÚČ=Hlavní Správce Dat a Ochránce Osobních Údajů Členů KHZS
 16. HESDOOÚČ=Hlavní Evropský Správce Dat a Ochránce Osobních Údajů Členů
 17. HZSDOOÚČ=Hlavní Zahraniční Správce Dat a Ochránce Osobních Údajů Členů
 18. HCG=Hlavní Celostátní Guvernér (ka) KHZS
 19. HRG=Hlavní Regionální Guvernér (ka) KHZS
 20. HEG=Hlavní Evropský Guvernér (ka) KHZS
 21. HZG=Hlavní Zahraniční Guvernér (ka) KHZS
 22. HCI=Hlavní Celostátní Instruktor (ka) KHZS
 23. HRI=Hlavní Regionální Instruktor (ka) KHZS
 24. HEI=Hlavní Evropský Instruktor (ka) KHZS
 25. HZI=Hlavní Zahraniční Instruktor (ka) KHZS
 26. HCKD=Hlavní Celostátní Koordinátor Dobrovolníků KHZS
 27. HRKD=Hlavní Regionální Koordinátor Dobrovolníků,
 28. HEKD=Hlavní Evropský Koordinátor Dobrovolníků KHZS
 29. HZKD=Hlavní Zahraniční Koordinátor Dobrovolníků KHZS
 30. HZ=Hlavní Zdravotník (zdravotnice) KHZS
 31. HZZ=Hlavní Zahraniční Zdravotník KHZS
 32. HEZ=Hlavní Evropský Zdravotník KHZS
 33. VPS=Vedoucí Pobočných Spolků KHZS
 34. ZVPS=Zástupce Vedoucí Pobočného Spolku KHZS
 35. VZČ=Vedoucí Základního Článku Klubu Klubovního Hnutí  KHZS
 36. ZVČ=Zástupce Vedoucího Článku Klubu Klubovního Hnutí KHZS
 37. V-KLŠ KHZS= Vedoucí Klubovní Lesní Školy
 38. ZV-KLŠ KHZS= Zástupce Vedoucí Klubovní Lesní Školy
 39. VI-IKLŠ KHZS= Vedoucí Instruktorské Klubovní Lesní Školy
 40. ZV-IKLŠ KHZS= Zástupce Vedoucí Instruktorské Klubovní Lesní Školy
 41. V-KELŠ KHZS=Vedoucí Klubovní Ekumenické Lesní Školy
 42. ZV-KELŠ KHZS= Zástupce Vedoucí Klubovní Ekumenické Lesní Školy
 43. V-FCVČ KHZS= Vedoucí Foglarovské Centrum Volného Času
 44. ZV-FCVČ KHZS= Zástupce Vedoucí Foglarovské Centrum Volného Času
 45. V-EC KHZS= Vedoucí Ekologické Centrum
 46. ZV-EC KHZS= Zástupce Vedoucí Ekologické Centrum
 47. V-RMC KHZS= Vedoucí Rodinné Mateřské Centrum
 48. ZV-RMC KHZS= Zástupce Vedoucí Rodinné Mateřské Centrum
 49. V-DC KHZS= Vedoucí Dobrovolnické Centrum
 50. ZV-DC KHZS= Zástupce Vedoucího Dobrovolnické Centrum
 51. V-SC KHZS= Vedoucí StreetWork Centrum
 52. ZV-SC KHZS= Zástupce Vedoucího StreetWork
 53. V-TZ KHZS= Vedoucí Tábornická Základna
 54. ZV-TZ KHZS= Zástupce Vedoucího Tábornická Základna
 55. V-HC KHZS= Vedoucí Hospicové Centrum
 56. ZV-HC KHZS= Zástupce Vedoucího Hospicové Centrum
 57. V-TC KHZS= Vedoucí Turistické Centrum
 58. ZV-TC KHZS= Zástupce Vedoucího Turistické Centrum
 59. V-CHD KHZS= Vedoucí Chráněná Dílna
 60. ZV-CHD KHZS= Zástupce Vedoucího Chráněná Dílna
 61. V-CLP KHZS= Vedoucí Centrum Lidských Práv
 62. ZV-CLP KHZS= Zástupce Vedoucího Centrum Lidských Práv
 63. V-CDP KHZS= Vedoucí Centrum Dětských Práv
 64. ZV-CDP KHZS= Zástupce Vedoucího Centrum Dětských Práv
 65. V-EPS KHZS= Vedoucí Evropský Pobočný Spolek
 66. ZV-EPS KHZS= Zástupce Vedoucího Evropský Pobočný Spolek
 67. HA=Hlavní Archivář (ka) KHZS
 68. HRA=Hlavní Regionální Archivář (ka) KHZS
 69. EHA=Evropský Hlavní Archivář (ka) KHZS
 70. ZHA=Zahraniční Hlavní Archivář (ka) KHZS
 71. HSWS=Hlavní Správce Webových Stránek KHZS
 72. HESWS=Hlavní Evropský Správce Webových Stránek KHZS
 73. HZSWS=Hlavní Zahraniční Správce Webových Stránek KHZS
 74. HSES=Hlavní Správce E-Shopu KHZS
 75. HESES=Hlavní Evropský Správce E-Shopu KHZS
 76. HZSESS=Hlavní Zahraniční Správce E-Shopu KHZS
 77. HODP=Hlavní Ochránce Dětských Práv KHZS
 78. HOLP=Hlavní Ochránce Lidských Práv KHZS
 79. HEODP=Hlavní Evropský Ochránce Dětských Práv KHZS
 80. HZOLP=Hlavní Zahraniční Ochránce Lidských Práv KHZS
 81. HPRAV=Hlavní Právník KHZS
 82. HEP=Hlavní Evropský Právník KHZS
 83. HZP=Hlavní Zahraniční Právník KHZS
 84. AD=Advokát KHZS
 85. HEA=Hlavní Evropský Advokát KHZS

-khzs-

Zpět