Odstartovali jsme hru Volá vesmír

11.04.2017 14:22
Přišli jsme s návrhem uspořádat celoroční pionýrskou hru Volá vesmír na motivy pronikání lidstva do kosmu. A v zářijovém (9.) čísle ABC jsme hru Volá vesmír odstartovali, prakticky souběžně s vyhlášením expedice Za rudým praporem. To byla oficiální celostátní pionýrská hra motivovaná 40. výročím založení Komunistické strany Československa 1960–61. Protože časopis byl tenkrát měsíčníkem, o tzv. expedici jsme dokonce informovali až o měsíc později (kvůli oficiálnímu termínu vyhlášení). V oněch dobách se podle dostupných informací připravoval let jednoho kosmonauta (= vesmíroplavec) u Sovětů nebo astronauta (= hvězdoplavec) u Američanů, který bude vybrán jako nejlepší z přípravného týmu. (Tehdy zavedené označení je používáno dodnes, i když to není přesně dodržováno– pozn. aut.) Proto jsme i v naší hře dětem dali možnost zakládat vícečlenné raketové posádky (nejméně čtyřčlenné), které „poletí“ v pomyslných raketách. Dokonce mohou mít nejrůznější funkce, jaké bývaly popisovány například fantastických románech, ale i v seriozních úvahách o budoucnosti letů do vesmíru. Doporučené funkce byly: velitel, pilot, lékař, astronom, konstruk­tér, biolog, zpravodaj (kronikář), případně jiné podle zájmů a schopností členů posádky. Každá pionýrská raketová posádka (RP) si měla najít/zvolit raketovou základnu (klubovnu) a poslat redakci hlášení „o přípravě ke startu“ – přihláš­ku do hry, plnit úkoly vyhlašované postupně na stránkách časopisu, o tom pak posílat měsíčně hlášení nebo řešení. Redakce zase klubům posílala zakládací listinu s přiděleným evidenčním číslem a klubové legitimace. Do nich si měli členové posádek lepit známky z časopisu; byly umístěny na klubové stránce Kompas ve hřbetu časopisu, aby se daly vyříznout a místo zalepit. Byla to osvědčená metoda ještě z éry čtenářských klubů Mladého hlasatele a Vpředu. Ve své době se tak měl mimo jiné podporovat odběr časopisu, což bohužel v případě ábíčka neplatilo; časopisu nebyl dostatek a tak ne všichni členové RP měli možnost si ho kupovat nebo předplácet. Rozhodli jsme proto, že známky si musí lepit do legitimace aspoň velitel, pro ostatní členy si může klub vyrobit vlastní známky nebo jiný způsob potvrzení trvajícího členství (třeba malým razítkem). Což se většinou podařilo vyřešit. Pokud se pamětníci a bývalí členové čtenářských klubů Mladého hlasatele a Vpředu seznámili s podmínkami naší hry Volá vesmír, bylo jim jasné, že to je vlastně vyhlášení podmínek pro zakládání klubů, se kterými svého času přišel spisovatel a redaktor obou již jmenovaných časopisů Jaroslav Foglar. Byl tu však jeden podstatný rozdíl. Foglarovy kluby byly zaměřeny především na „lov bobříků“, a měly obvykle všestrannou motivaci. Naproti tomu pionýrské raketové posádky jsme od počátku vyprofilovali jako zájmově zaměřené kluby, tedy na dobývání vesmíru se vším všudy, co k tomu tehdy patřilo – technika a věda, výcvik budoucích kosmonautů atp. Posádky postupně získaly technické zaměření a k tomu plnily všeobecné úkoly, které byly společné i dalším typům klubů, jež záhy při ABC vznikaly. Některé RP se převážně věnovaly technické tvořivosti a vyráběly nejrůznější kosmické modely podle návodů z ABC, jiné plnily vyhlašované úkoly, ale zaměřily se na tzv. kosmické tréninky a hry, a byly i kluby, které měly spíše přírodovědné zaměření (příprava na průzkum neznámých planet). Tak přirozenou cestou a na základě zájmů samotných dětí vznikaly.

 

 

 

 

Zpět