Obecná ustanovení a pravidla chatu KHZS

07.11.2017 15:24

Obecná ustanovení a pravidla chatu KHZS

1. Pravidla jsou závazná pro všechny uživatele, správce, moderátory i návštěvníky stránek khzs.cz, khzs.cz  (Chat KHZS). Pravidla jsou platná i pro uživatele s mentálním, zdravotním či jiným postižením a nesvéprávné uživatele. Tito uživatelé se berou rovnocenně a z hlediska pravidel tohoto chatu na ně není brán ohled. Svůj souhlas s pravidly vyjadřujete vstupem do chatu.

2. Uživatel musí splňovat minimální hranici 15 let věku.

3. V chatu KHZS je zakázáno používat vůlgární, sprosté, urážející, rasistické, nemravné názvy. Je zakázáno si dávat jako přezdívku telefonní číslo či jiný údaj zveřejňující osobní informaci.  Taková místnost či uživatel bude smazán a/nebo uživatel zablokován bez upozornění.

4. Uživatelské jméno nesmí evokovat nenávist, porušování zákonů, neúctu k životu nebo k lidem, pornografický materiál, rasismus, nahotu a erotiku.
5. Je zakázáno jakékoliv urážení či hanobení na základě sexuální orientace, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politické příslušnosti, fyzického vzhledu, atp. Za porušení tohoto pravidla můžou správci nebo moderátoři uložit varování.

6. Zavazujete se dodržovat platné právní předpisy České republiky. Pokud žijete v jiném státu, přednost před legislativou Vaší země mají zákony ČR.

a) Je zakázáno zneužívat funkce Call Moderator (Zavolání Moderátora či správce).

b) Je zakázáno měnit do chatu vkládat reklamy.

7. Veškerá osobní data všech uživatelů jsou důvěrná. Zavazujete se nezveřejňovat či jinak uvolňovat jakékoliv osobní údaje (IP adresy, jména, bydliště atp.) jiným uživatelům chatu.

8. Zavazujete se dodržovat pravidla slušného chování.

a) Netolerujeme vůlgární či jiné sociálně nezpůsobilá slova. Kdo toto poruší, bude umlčen nastaveným časem na chatu.

b) Je zakázáno záměrně vyvolávat konflikty.

c) Je zakázáno šířit prostřednictvím chatu reklamní sdělení (spam), vkládat příspěvky s nulovou informační hodnotou za účelem zahlcení chatu (tzv. flooding). Za zahlcování je v chatu považováno i tapetování systémovými zprávami, vytváření nesmyslně moc místností.

d) Je zakázáno na chat veřejně psát telefonní čísla či kontakty na sociální sítě a jiné osobní informace.

Za porušení tohoto pravidla hrozí uživateli varování. Opakované porušení bude trestáno přísněji.


9. Berete na vědomí, že na chatu je sledována a logována veškerá komunikace.


10. Zavazujete se řídit pokyny administrátorů a moderátorů, a to i tehdy, pokud nejsou výslovně uvedeny v pravidlech. Pokyny administrátorů ani moderátorů však nesmí být v rozporu s pravidly.

11. Tresty uvedené v jednotlivých pravidlech jsou pouze orientační, moderátoři či administrátoři mohou podle uvážení udělit individuálně trest mírnější nebo i tvrdší.

12. Jste sami zodpovědní za údaje uvedené v chatu. A jejími zobrazení ostatními uživateli si sami zodpovídáte.


12. Pravidla mohou být pozměněna. O změnách budete informováni zde. Jste povinni sledovat změny pravidel!


Tato pravidla platí od 1.11. 2017

-khzs-

Zpět