O CO V KHZS USILUJEME

29.01.2017 12:18

Usilujeme o přátelské a partnerské vztahy mezi jednotlivci v ZČ-KKH KHZS a PS-KHZS, na základě přímého kontaktu, nebo při vedení na dálku. Vyzdvihujeme demokratičnost projevů, optimistický přístup, vzájemnou úctu, vztah k přírodě, odpovědnost, pracovitost, kritičnost a otevřenost. Veškeré naše activity jsou konány a vyhlašovány na základě dobrovolnosti, romantičnosti, která je dětem a mládeži blízká a nezávazná. Respektujeme osobnosti v ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, u nichž posilujeme jejich zdravé sebevědomí, zvídavost, odborný zájem a  všestrannost. Zamýšlíme se opravdově nad morálními aspekty výchovy mladé generace, kterou vedeme k vlastenectví a k zájmu o dění ve světě. Provádíme činnost v rámci mimoškolní výchovy a programů, které doplňujeme a prohlubujeme. Sledujeme sociologická hlediska a změny ve vývoji jedince. Na akcích, které pořádáme, vytváříme klidné, estetické a zdravé prostředí, v němž se jedinec cítí dobře. Pobyty v přírodě přispíváme ke zdravému fyzickému a duševnímu zdraví. Snažíme se o to, aby se každý, který se s námi spřátelil a sžil, byl ohleduplný k lidem a k jejich kulturním a duchovním hodnotám v místě bydliště, v regionu, v České Republice, Evropě ale i Ve světě.

 

Metoda v KHZS

Klademe důraz na malý kolektiv (mikrokolektivy, kroužky, - zvané též zájmové kluby) ZČ-KKH KHZS, který vznikl na základě společného zájmu, odbornosti, přátelství, dobrovolnosti a potřebné  soudržnosti. Dbáme na jeho operativnost, modifikaci, tvůrčí schopnost a vzájemnou souhru mezi jedninci. Takto se může sestavit, vyvíjet a rozvinout aktivita v ZČ-KKH KHZS. Uznáváme jeho pedagogickou, psychologickou a socyologickou hodnotu, která je potřebná pro rozvoj a chod společnosti. Metoda působení a výchovy pomocí kontaktu v malém kolektivu ZČ-KKH KHZS, je nejpůsobivější. Pokud je soudržnost a spolupráce v malém týmu prokazatelná a úspěšná, může se začít pracovat v početnějším a členitějším společenství. Vazby jsou oboustranné-malé kolektivy se spojují na větší akce do početnějších celků a opačně, větší celky se mohou rozdělovat na menší operativní skupinky. Veškerá naše činnost se rozvíjí, šíří a iniciuje po podchycení a zaevidování ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, ZPS-KHZS, ZZČ-KKH KHZS, EPS-KHZS, EZČ-KKH KHZS, TZ-KHZS, COZ-KHZS, HC-KHZS, TC-KHZS, CHD-KHZS, FCVČ-KHZS, RMC-KHZS, DC-KHZS, SC-KHZS, KLŠ-KHZS, IKLŠ-KHZS, KELŠ-KHZS,

(malých kolektivů), které na spolupráci přistoupily dobrovolně. Jsou vedeny a směřovány do jednotlivých “VĚTVÍ” podle zájmu nebo podle místa bydliště. Každá takováto “větve” již má své tradice, postupy, místa, rituály. Včele “větve” stojí přirozenou cestou vybraný vedoucí, který soustřeďuje a spojuje  vazby s jinými. Vzniklé “větve” se napojují na PS-KHZS, které aktivity vyhlašuje, řídí a usměrňuje. Vedoucí PS-KHZS, je volen ze všech “větví”. A na PS-KHZS se navazují také jednotlivci, fanoušci, dobrovolníci, rodiny, kteří, se nezařadili nebo z různého důvodu se z “větví” odpojili. CHápeme je jako aktivní a vyhraněné jedince-jako iniciativní samotáře, kteří tvoří ucelenou výchovnou soustavu, k níž se hlásíme a vybízíme, je výhodná, prospěšná jak pro jednotlivce, tak v konečném  efektu pro celou naši společnost.

-khzs-

Zpět