O autorovi

10.12.2016 12:59

PaedDr. Zdeněk Pírek se narodil 7. Ledna 1933 v Hamrech u Prostějova. Jeho otec byl lesní dělník, matka v domácnosti. Početná rodina se často stěhovala kvůli otcovu zaměstnání. Do školy začal chodit v Soběsukách, do měšťanské školy v Plumlově. Pak studoval na gymnáziu v České Třebové a po maturitě pracoval krátce jako úředník n.p., Sandrik v Moravské Třebové. Po ukončení vojenské služby nastoupil jako vychovatel do dětského domova v Klokočově, po jeho zrušení pak pracoval jako vychovatel odborného učiliště ve  Valašském Meziříčí. Na vlastní žádost se stal zaměstnancem odboru školství Vsetín. Nastoupil jako zástupce ředitele, později se stal ředitelem ZDŠ v Liptále. Pak působil jako zástupce ředitele ve Vsetíně. Kvalifikaci získal dálkovým studiem na pedagogické fakultě. V Ostravě. Od září 1974 působil ve funkci vedoucího okresního pedagogického střediska, v roce 1981 složil rigorózní zkoušky a získal doktorát pedagogiky. Podílel se na řešení výzkumného úkolu Čs., akademie věd v oblasti dětské literatury a sepsal historii českých časopisů pro děti a mládež. Celý život se aktivně zabýval životem a díle spisovatele Jaroslava Foglara a byl také jeho největším znalcem.

Klubovní činnost je pro řadu generací neodmyslitelně spojena s dnes již legendárním chlapeckým čtenářským klubem Rychlé šípy. Dozvíme se nyní vše o jejich vzniku i další zajímavosti. Jen mimochodem, k dnešnímu dni příběhy zachytil a zpracoval spisovatel Jaroslav Foglar v 316  kreslených seriálech a třech románech: Záhada Hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta. A kdož ví, snad se z jejich kronik vynoří další příběhy a zase se vydáme s touto nerozlučnou pěticí a Jaroslavem Foglarem do dalších nových dobrodružství… Příznivci  Rychlých šípů však budou překvapeni, když se v historii dozví, že na výzvu Mladého Hlasatele v roce 1937 ( II. Ročník, číslo  36, 8. Května-toto datum je nutno pokládat za ‘‘narození‘‘ FOGLAROVÝCH ČTENÁŘSKÝCH KLUBŮ )  k zakládání čtenářských klubů, reagoval a obdržel první pořadové číslo čtenářský klub 1.KMH‘‘Pevnost‘‘ z Hrušova nad Odrou. Rychlé šípy tehdy asi měli, jak víme z prvních původních kreslených seriálů v Mladém Hlasateli, plno problému s Černými jezdci a na výzvu tak tehdy včas  nereagovali. Vše si vynahradili a svému názvu dostáli hned po osvobození v roce 1945 v časopisu JUNÁK, kde  první pořadové číslo čtenářského klubu a i v roce 1946, kdy společně s JAROSLAVEM FOGLAREM přešli do časopisu VPŘED, stále s pořadovým číslem 1.

Zpět