Nemocnice

05.03.2017 12:09

Nemocnice poskytují pacientům základní a specializovanou léčebnou a ošetřovatelskou péči. Pacienti jsou přijímáni na krátkodobá vyšetření i dlouhodobý léčebný pobyt.

Na průběhu a úspěchu léčby se výrazným způsobem podílí kromě odborné zdravotní péče, přístupu personálu i duševní pohoda, spolupráce a postoj k nemoci samotného pacienta.

Úloha dobrovolníka

V nemocnicích dobrovolníci působí nejčastěji na dětských odděleních a odděleních následné péče. Dobrovolník v nemocnici může pacientům pomoci vyplnit dlouhý čas jejich léčby na lůžku, může si s nimi povídat, doprovázet je na vyšetření, připravit pro ně řadu aktivit – her, kvízů, cvičení, které pacientům ulehčí a zpříjemní jejich pobyt.

U dětských pacientů je důležité, aby si s nimi někdo hrál, přečetl pohádku, opakoval školní učivo, případně odpoutal od nemoci, nepříjemného vyšetření výtvarnými a hudebními činnostmi.

 -khzs-

Zpět