Nejčastější nemoci stáří

05.03.2017 12:22

Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční je onemocnění věnčitých tepen, při kterém dochází k jejich zužování nejčastěji v důsledku aterosklerózy. To má za následek omezení přítoku krve do srdečního svalu za místem zúžení, a tím nedostatek tolik potřebného kyslíku. Tento stav se projevuje bolestmi za hrudní kostí – anginou pectoris. Pokud se koronární tepna zúží úplně a náhle, vznikne akutní infarkt myokardu.

Cévní mozková příhoda

Náhlá porucha krevního průtoku může vést k poškození mozkové tkáně, tedy mozkové příhodě. Asi jedna pětina CMP je způsobena krvácením (hemoragií). Části takto postižených pacientů může pomoci neurochirurgický výkon.

Většinou je však příčinou mrtvice uzávěr tepen, které vyživují mozek – v takových případech hovoříme o ischemické CMP. Cévní neprůchodnost, ať již vyvolaná krevní sraženinou (trombem) nebo vmetkem (embolií), vede k přerušení přívodu krve a tedy i kyslíku a živin do příslušné oblasti mozku.

Během ischemické CMP dochází v postižené části mozku k poruše funkce mozkových buněk projevující zánikem funkce daného ložiska (ochrnutí, ztráta citlivosti, ztráta řeči, zmatenost atd.). Teprve až za několik hodin mozkové buňky z nedostatku kyslíku a živin odumírají. Je proto důležité jednat rychle, aby se snížilo riziko nevratného poškození mozku a dlouhodobého fyzického a psychického postižení. Čím dříve se tedy zahájí účinná léčba, tím větší je šance ovlivnit průběh a následky mozkového postižení.

Klinické spektrum následků kolísá od toho, že se člověk vrátí do života zcela zdráv (bez jakéhokoliv postižení), až po kóma či smrt. Mezi méně závažné následky patří například lehká porucha hybnosti jedné ruky či nohy nebo porucha citlivosti; tyto poruchy lze výrazně zlepšit nebo upravit rehabilitací. Těžkým postižením je pak tzv. plegie (úplné ochrnutí) jedné končetiny nebo hemiplegie (úplné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla), porucha řeči (jak schopnost mluvit, tak schopnost rozumět), porucha schopnosti číst a psát, různé typy poruch vědomí.

Hypertenze- vysoký krevní tlak

Je choroba postihující zhruba 15 - 20 % populace. Dokud nenastanou komplikace, neprojevuje se vysoký krevní tlak většinou žádnými příznaky a prvním příznakem neléčené hypertenze tak může být infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Význam léčby se často podceňuje, ačkoliv vysoký krevní tlak může zvýšit riziko onemocnění srdce, ledvin, očí a riziko mozkové mrtvice.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty, které vede pak k narušení mozkových funkcí.

Hlavním příznakem Alzheimerovy choroby je porucha paměti. Rozvíjejí se poruchy řeči, nemocný ztrácí schopnost abstraktního myšlení, ztrácí úsudek, není schopen řešit ani banální úkoly. Přestává se orientovat v čase, neví, jaký je den, může se ztratit i na dobře známých místech. Netěší ho dál činnosti, které mu dříve potěšení skýtaly. Mění se jeho osobnost, chování. Alzheimerova choroba narušuje i schopnost konat běžné denní aktivity. Obsluhovat běžné domácí přístroje či dokonce telefon se může stát nezvládnutelným problémem. V počátečních stádiích nemoci může nemocný být v domácím  prostředí.         
Alzheimerova choroba je progresivní onemocnění. S rozvojem nemoci však ubývá činností, které je nemocný schopen zvládnout sám, bez cizí pomoci. V nejtěžším stádiu Alzheimerovy choroby již není schopen se ani samostatně najíst, neudržuje hygienické návyky, může se pomočovat. Stává se zcela závislým na péči okolí.

-khzs-

Zpět