Název, označení PS-KHZS

01.05.2017 15:23
  1. Název pobočného spolku obsahuje i označení „pobočka/pobočný spolek/PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, /KHZS“ nebo obdobný jednoznačný odkaz k identitě KHZS. Vzor označení: SRČ: 01.PS-KHZS „Kraj Vysočina“. A samozřejmě IČO.

 

Pobočky - Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Pobočky jsou pobočnými spolky KHZS. PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, působícími na území nejméně jednoho kraje, přičemž území působnosti PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se nepřekrývají. PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, od Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, po zaregistrování obdrží registrační spolkové číslo. (RSČ). A zakládací listinu PS-KHZS. PS-KHZS se po registraci v KHZS musí zapsat do spolkového rejstříků.

-khzs-

Zpět