Na počátku bylo usnesení

11.04.2017 14:15
Snad by se někde dalo najít, kolikáté plenární zasedání Ústřední rady PO ČSM přijalo už zmíněné usnesení o rozvíjení činnosti v místě bydliště a na vesnici, a to formou místních pionýrských kolektivů. Měly to být přede­vším družiny vzniklé například v jedné ulici, na sídlišti nebo na vesnici, odkud děti do školy dojížděly. Organizačně i programově měly být místní kolektivy řízeny pionýrskou skupinou (oddílem), odkud byla většina dětí. Řada pionýr­ských funkcionářů, zejména vedoucí pionýrských skupin, si s tímto řešením nevěděla rady, zejména zpočátku. Ozvaly se dokonce protesty, že se tím narušuje základní struktura organizace. V usnesení se předpokládalo, že místní kolektiv by měl mít nejvíce dvanáct členů, a byl by považován za družinu. K vedení se leckde podařilo získat rodiče, starší sourozence, nebo vedoucí z bývalých i existujících společen­ských organizací (např. Čs. svaz žen, Čs. červený kříž, Revoluční odborové hnutí, Svazarm aj.). Našli bychom i kolektivy, kterých se ujali původně skautští vedoucí, ale pokud se jejich činnost (aspoň navenek) příliš neodklá­něla od pionýrského programu, dávaly dětem možnost dobrého využitívolného času a byly rozumnými svazáckými a pionýrskými funkcionáři uznávány. Usnesení ústřední rady přineslo nové úkoly i tehdejším pionýrským časopi­sům, a naznačilo nám také určité možnosti. Měli jsme samozřejmě podporo­vat činnost v místě bydliště, psát o vznikajících kolektivech a přinášet jim rady i návody, v našem případě například pro drobnou technickou a přírodovědnou činnost. V redakci ABC jsme proto znovu hovořili o možnosti rozjet klubovou činnost, ale cítili jsme, že musíme najít nějakou vhodnou formu. Tenkrát se v pionýrské organizaci tradičně organizovaly celoroční motivační hry, obvykle k nějakým výročím, jakými bylo například osvobození Československa v roce 1945, založení Komunistické strany Československa, ale samozřejmě i výročí vzniku pionýrské organizace atp. Vedle formálních akcí a úkolů se však dětem leckdy opravdu podařilo najít nějaké historické dokumenty, zaznamenat vzpomínky pamětníků, fotografie, a připomenout se také veřejnosti nejen jako „stafáž“ při veřejných akcích. Vše záleželo na vedou­cích. A tak i v redakci ABC nakonec volba padla na celoroční hru motivovanou aktuálními pokusy lidstva o proniknutí do vesmíru. V té době to byl Sovětský svaz, který se dostal do čela a předstihl Spojené státy. Určitou výhodou pro naše záměry bylo i to, že tehdejší pionýrské oddělení ÚV ČSM dávalo redakcím dětských a pionýr­ských časopisů svobodu v tom, jak realizovat a podporovat činnost pionýrské organizace. Schvalovány byly tzv. roční ideově tématické plány časopisů. Na poradách šéfredaktorů s vedením pionýrského oddělení se pak průběžně hovořilo o tom, jak redakce plány plní a přijímala se aktuální opatření.

 

 

 

Zpět