Možnosti pomoci

06.11.2017 08:50

Možnosti pomoci:

  1. Dlouhodobý sponzoring Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,
  2. Sponzorský dar bez udání určení – o využití rozhodne Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, dle aktuálních potřeb
  3. Sponzorský dar na daný projekt, kampaň, happening, workshop, meeting, akci,
  4. Finanční příspěvek na provoz Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,
  5. Podpořte nás nakupováním na internetu,

Co nabízíme:

Vedle radosti a uspokojení, které Vám přinese podíl na pomoci dětem a mládeži, budou pro Vás neopomenutelnou součástí výhod i daňové odpisy, které v rámci sponzorské spolupráce získáte.

Dále můžeme nabídnout:

  • umístění loga na tiskoviny a materiály Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, po dobu spolupráce
  • umístění loga na pozvánky akcí pořádaných Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, po dobu spolupráce
  • umístění loga a aktivního odkazu na naše webové stránky po dobu spolupráce
  • propagace vaší firmy, podniku, formou vlastních letáků společnosti a reklamních předmětů pro členy Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a ostatní veřejnost po dobu spolupráce
  • přístup na akce pořádané Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, po dobu spolupráce

Velmi stojíme o to, abyste se spolu s námi do tohoto projektu zapojili a pomohli tak nemalému počtu dětí a mládeže.

-khzs-

 

-khzs-

Zpět