Mordování

17.11.2017 08:56
Mordování (rovina druhá):

Pro účely druhé roviny hry je každá garáž rozčleněna do této struktury - významné pro udávání:

Každý hráč - kromě bosse - má na začátku hry kartu svého nadřízeného (kartu s údaji, dle kterých lze tohoto nadřízeného vypátrat - povinně se vyplňuje při registraci do hry) a několik vlastních aut podle pozice. V případě své smrti odevzdá – udá – tyto karty svému mordýři. Mordýřova garáž se tak postupně dostane ke kurýrovi, Synovi/kšeftařům a nakonec může sejmout i šéfa mordované rodiny (jehož smrt je specifická – viz příloha pravidel) navíc každým mordem bohatne. Vlastní auta jsou nesměnitelná až do konce mordování – pak jdou auta přeživších vyměnit a případně použít do seznamu.

Vedle toho má na začátku garáž jednu kartu čórky z jiné garáže. To „zprostředkovává vstupy“ do ostatních gangů. Je-li kdokoli zamordován, odevzdá kartu svého nadřízeného mordýřovi (udá ho). Kartu své oběti (toho, koho zrovna lovil) ale vrací zpět (nutno fyzicky předat) do své garáže. Ta tedy nemůže "přijít" o své oběti. Mordýř pak pomocí webového rozhraní co nejrychleji nahlásí mord, což se projeví v grafickém zobrazení.

Rámcová základní pravidla mordování:

  • zamordovat smí hráč pouze toho, jehož kartu má v daný moment fyzicky u sebe
  • kartu oběti si lze v rámci gangu libovolně předávat
  • počet karet, které má hráč v držení, není omezen
  • mordýř smí zamordovat jen hráče na stejné či nižší úrovni než je on sám
  • pokud rodina při mordování narazí na slepou uličku (daný hráč na kartě jejich oběti už byl sejmut konkurenční garáží) v pomyslné struktuře pyramidy, bere to jako nespravedlivý osud a soustředí se na mordování dalších rodin
  • v podsvětí vládne právo silnějšího, proto klan může mordovat ostatní klany tak dlouho, dokud je alespoň někdo naživu
  • ve hře je možné, aby se vzájemně lovili dva hráči
  • hráči jsou povinni dodržovat svůj rozvrh, který vyplnili na hrací kartu. V případě závažného neplnění programu z karty je možné uložit garáži proviněného adekvátní pokutu
  • kdo je zamordován již nemůže dále mordovat
  • průběh samotného mordování je podobný jako ve hře Mafie - v některých aspektech se však liší!!!; podrobně vysvětlen je v příloze pravidel; základem však zůstává nekontaktnost a absolutní zákaz použití fyzické síly či násilí!!!

Pro zamordovaného mafiána hra nekončí. Dále pokračuje v první rovině (účastní se akcí) a částečně i v rovině druhé. Může nadále pomáhat své rodině: podrobně ji informovat o svém skonu, shánět informace, doprovázet při mordování své „živé“ kolegy, atd. Nesmí však tvrdit či předstírat, že ještě žije (na případnou otázku musí pravdivě odpovědět).

Nemůže být pochopitelně už znovu zamordován, ani znovu udat svého nadřízeného, ani sám zamordovat někoho jiného!!!

Povinnosti:

Hráč se řídí aktuálními platnými pravidly, sleduje aktuality a podsvětní fórum. V rámci hry se zavazuje vždy se podřídit rozhodnutím organizátorů.

V průběhu hry je hráč povinen mít u sebe stále kartu svého nadřízeného a vlastní vozy, v případě svého skonu je předat svému mordýři, který svůj úspěch neprodleně nahlásí přes webové rozhraní.

Fórum a web:

Nejpozději se zahájením hry bude zprovozněno podsvětní fórum. Vedle společných větví (informace o hře, aktuality, změny programu vůči kartám atd.) tu bude mít každá garáž své tajné fórum, kde může nerušeně kout pikle. Dále bude na webu hry graficky znázorněn stav mordování.

Pravidla, spory, fair-play a další drobty...

Veškeré nejasnosti a spory pomohou vyřešit organizátoři. Jejich rozhodnutí jsou závazná. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů, případně dohoda bossů.

Za všech okolností je třeba hrát rozumně, férově a s nadhledem. I při smrtonosném zapálení je nutné mít na paměti, že jde vždy jen a pouze o nekontaktní společenskou hru! Jejím smyslem je navázat nová přátelství, pobavit se, naplnit smysluplně volný čas. Téma zločinného podsvětí je symbolické a slouží jako vhodná motivace. Za všech okolností je pak na prvním místě bezpečnost účastníků! Jakékoli použití síly či násilí je absolutně vyloučeno! Je třeba dbát i na nebezpečnost dopravy a pohodlí nehrajících spoluobčanů.

Na úvodní schůzce bude vybrán účastnický poplatek ve výši 100 Kč na pokrytí nákladů akce.

Účastníci jsou povinni neporušovat při hraní platné zákony České republiky a dodržovat právo každého na ochranu osobních údajů a soukromí. Prosíme o rozumné a uvážlivé chování jak na fóru tak - s ohledem na vzrůstající strach z terorismu apod. - i v reálu! Hráči se účastní hry Machineria na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Nezbytnou součástí pravidel je i jejich příloha! Příloha bude obsahovat doplnění pravidel, jejich případné změny a především četná upřesnění. Příloha bude zaslána účastníkům hry společně s pozvánkou na sraz od bossů po ukončení registrací 5.10.

-khzs-

Zpět