Místa výskytu dětské prostituce v Praze

09.09.2018 18:35

Místa výskytu dětské prostituce v Praze

Městská část 1 - 2
Nejvyhlášenějším místem je hlavní nádraží, kde komunita léta žila prakticky mimo dosah očí cestujících a vedení  nádraží. Po represivních zásazích policie ztratila své zázemí a roztříštila se po celé Praze. Další rajóny: Karlovo náměstí, Tylovo náměstí, náměstí Míru, Havlíčkovy sady, Bezručovy sady, park v okolí Národního Muzea
Neustálé nucení drogově závislých k migraci vede k vyhledávání staronových prostorů.

Městská část Praha 3
Většinou romská populace se zde kumuluje v parcích a ve vyhlášených klubech pro pány. Práce v terénu je náročná na psychiku a bezpečnost streetworkera, práce v klubech je ovlivněna přístupem majitelů a vedení klubu k problematice a prevenci.

Městská část Praha 4
Plavecký stadión v Podolí je prakticky stejně známé místo výskytu prostituujících dětí jako hlavní nádraží.

Městská část Praha 5
Nové území, které je vyhledáváno kvůli tomu, že na místech původního výskytu zasáhla policie.

Městská část Praha 7
Preventivní práce je prostituty vítána ve volném prostoru v Letenských sadech, kde se vyskytují podobně jako v Chotkových sadech. Kvůli nucené migraci hledají působiště také na Holešovickém nádraží.
 

-khzs-

Zpět