LITERATURA

05.02.2017 20:18

Knižně: S. Sohr: Zase zní Píseň úplňku (1968); Rychlé šípy v televizi ( a rozhovory o natáčení televizního seriálu podle  Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří, 1970); sb. Píseň úplňku (soukr. tisk k 80. nar. J. F., 1986, 2. upr. vyd. 1986, ed. J. Hanzel); I. Vápenka: Kreslené seriály J. F. (zájmový náklad, 1987; 1990); sb. Rychlé šípy slaví narozeniny (zájmový náklad 1988, ed. K. Janský a I. Vápenka); Z. Pírek: Čtenářské kluby J. F. (1990); J. Mrva: Jaroslav Foglar (Kroměříž 1990); L. Mikula: Causa J. F. (1991), Návraty J. F. (Nadace Pangea 1992); I. Vápenka: Na foglarovské téma (vl. n. 1993); V. Nosek-Windy: Jestřábí perutě (1999); sb. Jestřábe, díky (2000); Jiří Polák: Poselství žlutého kvítku (2003); V. Tučapský: Poznámky k foglarovkám (vl. n. 2007); J. Zachariáš: Stoletý hoch od Bobří řeky (2007); M. Zapletal: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara (2007); K fenoménu Jaroslav Foglar (sb., 2008).
Katalogy: Po stopách Rychlých šípů (1997); Kde oblaka bílá plují (2007).
Studie a články: F. Benhart: Proč už nezní Píseň úplňku? ZM 1956/57, č. 13; P. Sadecký: Proč mlčí Jaroslav Foglar? ZM 1964, č. 3 (a následná diskuse až do č. 1/1965); J. Lopatka: Sláva a úskalí amatérismu, Kritický sborník (smz.) 1982, č. 3, též in ZM 1990, s. 459; V. Vacke: Svět pouze pro chlapce? Kmen 1988, č. 40; Z. Zapletal: Co také je literatura pro mládež, ZM 1989, s. 151; I. Vápenka: úvod, in Kreslené seriály J. F. (1990); V. Nezkusil: Rozpory F. světa, ZM 1991, s. 157; P. Tůma: Causa Jaroslav Foglar, Reflex 1992, č. 30; M. Valášek + J. Jandourek: Svět Foglarových stínadel, Souvislosti 1996, č. 4; M. Hybler: Preadolescentní mentalita, Host 1999, č. 6; J. Rambousek: Diskuse o Jaroslavu Foglarovi, Ladění 2002, č. 4; J. Jandourek: Jaroslav Foglar a smrt, MFD 7. 7. 2007.

-khzs-

Zpět